ACTUEEL

Tjongerschans plust financieel ondanks investeringen

Het Ziekenhuis Tjongerschans heeft in 2017 een positief resultaat van ruim 1,4 miljoen euro gerealiseerd. Dit is fors minder dan de 3 miljoen euro die het ziekenhuis in 2016 onder de streep overhield en is te verklaren uit de investeringen voor onder andere nieuwbouw, het efficiënter maken van de zorg en het leveren van niet-gecontracteerde zorg.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het ziekenhuis in Heerenveen over 2017. Het Tjongerschans heeft naar eigen zeggen 'een aantal grote en belangrijke stappen gezet om de zorg anders in te richten', om ook in de toekomst de rol van regionaal ziekenhuis 'met verve' te vervullen. Zo is er in 2017 gericht gewerkt aan het efficiënter maken van de zorg binnen de muren van het ziekenhuis. Dit heeft, met een gelijkblijvend aantal patiënten, geleid tot minder poliklinische consulten, verpleegdagen en opnames. In totaal heeft dit een besparing van 1,1 miljoen euro tot gevolg gehad.

In het jaarverslag wordt als een van de belangrijkste wapenfeiten de samenwerking op het gebied van integrale zorg genoemd. Eind 2017 hebben het Tjongerschans, ruim tachtig huisartsen in de regio en De Friesland Zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten om delen van zorg dichter bij de patiënt te organiseren, waardoor patiënten minder snel worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook de behandeling van chronische pijn, bepaalde longaandoeningen, huidziekten, hart- en vaatziekten, botontkalking en ouderenzorg komt, voor zover mogelijk, vaker in de eerste lijn te liggen.

Regionaal ziekenhuis

Het Tjongerschans heeft als regionaal ziekenhuis enkele jaren geleden gekozen voor een duidelijk profiel. Volgens het ziekenhuis zijn een brede diagnostiek en sterke spoedeisende hulp en Intensive Care van groot belang. Daarnaast heeft het Tjongerschans een aantal speerpunten vastgesteld, namelijk de ouderenzorg, geboortezorg, zorg voor moeder en kind en zorg op het gebied van mobiliteit en sport.

"In 2017 is verder geïnvesteerd om de zorg binnen deze speerpunten klaar te maken voor de toekomst. Zo is gestart met de bouw van een expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg, waarin Tjongerschans en Meriant de zorg voor kwetsbare ouderen op één plaats samenbrengen.” In dit centrum kan na een klinische opname de geriatrische revalidatie worden voortgezet, gericht op terugkeer van de patiënt naar de eigen thuissituatie. De verwachting is dat de nieuwbouw begin 2019 gereed zal zijn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

5 juni 2018

Mooi bericht Jan Marten

Top