ACTUEEL

St. Antonius publiceert patiëntuitkomsten in infographics

Het St. Antonius Ziekenhuis gaat patiëntuitkomsten van medische behandelingen eenvoudig in beeld brengen. Het ziekenhuis heeft voor drie aandoeningen al voldoende uitkomstresultaten verzameld om infographics te ontwikkelen. Dat zijn obesitas, blaaskanker en CVA.

Dat meldt VBHC-platform Qruxx op 6 juni. De infographics van de zorgresultaten zijn te zien op de site van het Antonius. Aan de hand van eenvoudige plaatjes, grafieken en grote cijfers krijgen patiënten een helder beeld van wat ze kunnen verwachten bij een bepaalde behandeling, hoe ze zich als patiënt verhouden tot andere patiënten die op dezelfde manier zijn behandeld en de kwaliteit van behandelingen in het Antonius. Daarnaast is het een mooi hulpmiddel voor de zorgverlener en patiënt bij het bespreken van de verschillende behandelopties om samen te komen tot de beste keuze.

Stap voor stap

Om te bepalen welke uitkomsten belangrijk zijn voor patiënten, betrok het St. Antonius patiënten zelf bij de onderzoeksteams per aandoening. In die teams onderzoeken artsen, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionaris én patiënt samen stap voor stap wat precies voor, tijdens en na een behandeling wordt gedaan en vooral wat patiënten daarvan merken. Zo ontstaat uiteindelijk een goed beeld van welke behandeling welke resultaten geeft bij patiënten.

Best practises

Ook op grotere schaal werkt het St. Antonius Ziekenhuis aan transparantie en verbetering van de kwaliteit van zorg op basis van resultaten. Binnen de ziekenhuisgroep Santeon worden behandelingen en de resultaten van zeven ziekenhuizen in Nederland vergeleken. Best practices worden met elkaar gedeeld en doorgevoerd. Naast de medische kwaliteit, staat daarbij vooral het verbeteren van patiëntervaringen centraal. Voor hartaandoeningen maakt het St. Antonius deel uit van de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Op internationaal niveau werkt het ziekenhuis aan kwaliteitsverbetering voor de aandoening longfibrose.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top