Tech

Online keuzehulp geeft diabetici regie

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft maandag de Keuzehulp Bloedglucosemeters gelanceerd, een online tool die diabetespatiënten en hun zorgverleners helpt bij de keuze voor de best passende bloedglucosemeter. De keuzehulp is door patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars ontwikkeld, met een financiële bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Diabetes Fonds.

Diabetespatiënten gebruiken de bloedglucosemeter om de eigen bloedwaarden goed en veilig te kunnen controleren. Het is volgens de initiatiefnemers van de keuzehulp van belang dat patiënten uit een breed aanbod van meters kunnen kiezen, waarbij onder meer kwaliteit en doelmatigheid voorop staan. In de praktijk bleek echter dat patiënten niet altijd zelf de keuze hebben, maar dat ze soms door andere partijen, bijvoorbeeld zorgverleners, een bepaalde richting op worden gestuurd. Die signalen waren voor de betrokken organisaties aanleiding om samen de keuzehulp te ontwikkelen en met elkaar afspraken te maken over de kwaliteit van zelfcontrole door standaard bloedglucosemeting.

De diabetespatiënt kan de online keuzehulp gebruiken om samen met de zorgverlener een glucosemeter te kiezen die bij de eigen situatie past. De patiënt vult thuis alvast de keuzehulp in en krijgt vervolgens een overzicht van bloedglucosemeters die passen bij zijn medische en persoonlijke situatie. Samen met de zorgverlener loopt de patiënt de keuzehulp in de spreekkamer nogmaals door, waarna ze samen de meest geschikte meter kiezen en bestellen. Wanneer iemand bijvoorbeeld slechtziend is, kan gekozen worden voor een meter met grote toetsen.

Rol patiënt

De keuzehulp draagt volgens Bruins bij aan de beweging richting de juiste zorg op de juiste plek. "De patiënt krijgt met de beschikbare informatie zelf een grotere rol. De patiënt kan beter het gesprek aangaan met de dokter en weet ook beter welke behandeling past bij de eigen situatie. De Keuzehulp Bloedglucosmeters is hier een mooi voorbeeld van, het zou mooi zijn als er vele initiatieven volgen", aldus de minister.

Lea Bouwmeester, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), spreekt van "een mooi voorbeeld van persoonsgerichte diabeteszorg". "De patiënt beslist samen met zijn behandelaar welke meter voor hem het meest geschikt is. Hij kan daarbij uit voldoende meters kiezen én heeft de garantie dat de bloedglucosemeter die hij kiest van goede kwaliteit en veilig is. Mooier kan het bijna niet."

Kwaliteitsstandaard

Om de kwaliteit van zelfcontrole door standaard bloedglucosemeting te garanderen zijn door alle betrokkenen in het veld afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de NDF Kwaliteitsstandaard diabeteshulpmiddelen. In de kwaliteitstandaard is onder meer vastgelegd dat patiënt en zorgverlener de keuze voor een bloedglucosemeter samen maken. De patiënt mag niet zomaar worden overgezet op een andere meter. Dit moet een einde maken aan het 'gedwongen' wisselen van hulpmiddel.

Initiatiefnemers van de Keuzehulp Bloedglucosemeters zijn DVN, DiHAG, V&VN Diabeteszorg, KNMP, NVKC, NVD/DNO, NIV, NVK, FHI, Diagned en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De keuzehulp is samen ontwikkeld met Vilans. De Stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes beheert de bloedglucosemeters die in de keuzehulp zijn opgenomen. Alle bloedglucosemeters worden vergoed door de verzekeraar.

Als het aan Bruins ligt volgen er in de toekomst nog meer vergelijkbare keuzehulpen. Hij wijst onder meer op ontwikkelingen op het gebied van keuzehulpen voor continentie en stomahulpmiddelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top