ACTUEEL

Huisartsen en jeugdartsen willen wel maar werken weinig samen

De samenwerking tussen huisartsen en jeugdartsen is suboptimaal. Huisartsen hebben niet altijd kennis van de competenties en taken van jeugdartsen en hebben bovendien weinig vertrouwen in jeugdartsen. Dit blijkt uit een onderzoek van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum waarover het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bericht.

De onderzoekers hebben veertien huisartsen en elf jeugdartsen uit de regio's Den Haag en Leiden geïnterviewd. De meeste huisartsen en jeugdartsen hebben wel behoefte aan meer samenwerking, en dan vooral aan een betere informatie-uitwisseling, maar belangrijke factoren en voorwaarden voor deze samenwerking zijn bij het merendeel van de participanten niet optimaal aanwezig. Samenwerking lijkt grotendeels afhankelijk van individuele initiatieven. 'Gezien de complementaire rollen van huisarts en jeugdarts is samenwerking belangrijk voor de continuïteit van de zorg voor kind en gezin', stellen de onderzoekers.

Beide beroepsgroepen hebben behoefte aan betere informatie-uitwisseling. Jeugdartsen zien bovendien graag dat huisartsen meer kennis verwerven over wat jeugdartsen te bieden hebben. De meeste huisartsen hebben hier ook behoefte aan. Verder noemden beide groepen veelvuldig het belang van meer steun vanuit de organisatie en gemeente of overheid voor samenwerking in de vorm van tijd en geld.

Vertrouwen

In de contacten tussen huisartsen en jeugdartsen spelen vertrouwen, elkaar kennen en elkaars competenties kennen een belangrijke rol, aldus de onderzoekers. Huisartsen zeggen niet altijd vertrouwen te hebben in de jeugdarts en weten niet goed wat de competenties van de jeugdartsen zijn. Sommige huisartsen twijfelen zelfs of jeugdartsen zorgen over een kind adequaat oppakken. Ook zeggen huisartsen dat het voor hen onduidelijk is wat de taken van jeugdartsen zijn bij kinderen in de schoolgaande leeftijd en bij psychosociale problemen.

Andersom denken jeugdartsen goed inzicht te hebben in wat huisartsen doen. Niet altijd duidelijk is wat de kennis en ervaring van huisartsen is met betrekking tot gezondheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Jeugdartsen zeggen dat hun vertrouwen in huisartsen doorgaans goed is en dat dit, naast gelijkwaardigheid, belangrijk is voor de samenwerking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top