Finance

ZN voorziet chaos door radicale deregulering zorgmarkt

ZN voorziet chaos door radicale deregulering zorgmarkt

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakt zich grote zorgen over het kabinetsvoornemen om de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) te wijzigen. Volgens ZN brengt de voorgenomen deregulering van prestaties en tarieven de rechtmatige uitvoering van de verzekeringen ernstig in gevaar. Ook waarschuwt ZN voor chaotische situaties en een ongebreidelde groei van het verzekerde pakket.

In een brief aan de Tweede Kamer laat ZN weten dat de voorgenomen wijziging van de Wmg neerkomt op “een radicaal andere ordening van gezondheidszorg”.  
Om de marktwerking in goede banen te leiden kent het geliberaliseerde stelsel  prestatie- en tariefregulering. Voordat zorgproducten in aanmerking komen voor vergoeding moeten inhoud en prijs vastgesteld worden, mét een officiële stempel van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Volgens toenmalig minister Schippers vormt deze werkwijze een sta in de weg voor innovatie en concurrentie. Dus kregen ettelijk marktsegmenten ruimte om te experimenteren met vrije prestaties en prijzen. Aanbieders en zorgverzekeraars mochten onderling uitmaken hoe een nieuw zorgproduct te definiëren en tegen welk tarief. Geslaagde experimenten werden achteraf  in het systeem van prestatie- en tariefregulering ingepast.

Met de beoogde wetswijziging wordt deze werkwijze volgens ZN de nieuwe norm. Het principe hierbij is: niet reguleren tenzij er goede redenen zijn om dit wel te doen. “In feite kiest de wetgever ervoor om voor de gezondheidszorg uiteindelijk stapsgewijs te beëindigen”, constateert ZN.

Risico's

Een dergelijke stap heeft volgens ZN – die zich hierbij gesteund zegt te weten door de NZa-  grote risico’s. Door nieuwe zorgvormen zonder uniforme prestatieomschrijvingen en gemeenschappelijke standaarden van start te laten gaan, wordt het huidige stelsel in de kern geraakt. Essentiële processen, zoals de DBC-systemen en de risicoverevening, zijn juist volledig zijn gefundeerd op uniforme prestaties en tarieven.

Onvoldoende vertrouwen

“De zorginkoop, controle en uitbetaling van declaraties, fraudebeheersing, het vaststellen en innen van eigen betalingen en het vaststellen van vereveningsbijdragen (Zvw) of regionale contracteerruimte (Wlz) zijn allemaal volledig afhankelijk van uniforme prestatieomschrijvingen”, aldus ZN. "Substantiële onderdelen van de gezondheidszorg kunnen dus niet gedereguleerd worden zonder dat dit de rechtmatige uitvoering van de verzekeringen ernstig in gevaar brengt. Hierdoor kunnen verzekerden onvoldoende vertrouwen op rechtsgelijke toegang tot zorg en een rechtmatige uitvoering van hun verzekeringen.”

Pakketuitbreiding

Een extra complicerende factor zijn de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg. ZN verwacht dat de komende jaren veel nieuwe zorgvormen gaan ontstaan. Onder een gewijzigde ZN zouden dergelijke nieuwe aanspraken in principe zonder prestatieomschrijving aan het verzekerde pakket worden toegevoegd. “Pakketuitbreidingen in de Zvw en Wlz kunnen leiden tot chaotische situaties en tot onzekerheid over de hoogte en rechtmatigheid van de vergoedingen”, waarschuwt ZN.

Meer ruimte

 In de brief zegt ZN zeker niet tegen deregulering te zijn, maar dit moet wel aantoonbaar meerwaarde opleveren. In plaats van de voorgenomen wetswijziging bepleit ZN  een verdere versoepeling van prestatieregulering. “Daarbij is regulering het uitgangspunt, maar krijgt de toezichthouder meer ruimte om na onderzoek en consultatie onderdelen van de zorg sneller te dereguleren met het doel om innovatie in de zorg te stimuleren.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

M.M. van 't Hart

16 juni 2018

Die lui van Volksgezondheid zijn echt helemaal van het padje af.

Leo J van Oudheusden

18 juni 2018

VWS, NZA en ZN willen graag de huidige dwingende commandostructuur handhaven ondanks de wensen van patienten en zorgverleners. Het gaat tenslotte om patienten. Zorgverleners willen vooral ZORG verlenen. Het is een vorm van burgeroorlog

Top