ACTUEEL

Ministerie reikt 250ste accreditatie uit aan zorgbestuurder

Directeur-generaal Bas van den Dungen (VWS) heeft namens minister Hugo de Jonge het certificaat uitgereikt aan de 250e geaccrediteerde bestuurder in de zorg, op 15 juni in Amersfoort. Hiermee onderstreept VWS het belang dat de minister hecht aan accreditatie van zorgbestuurders.

Geaccrediteerde zorgbestuurders hebben aangetoond te beschikken over zelf-reflectief vermogen en actief te werken aan hun professionele ontwikkeling; twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders is ontwikkeld door de vereniging van bestuurders in de zorg NVZD. 

Met het accreditatiesysteem wil de NVZD bijdragen aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. “Accreditatie zorgt ervoor dat bestuurders ‘up to standard’ blijven”, aldus NVZD-voorzitter Paul van der Heijden. “Net zoals we van alle professionals in de zorg vragen.” Een onafhankelijke accreditatiecommissie, onder voorzitterschap van Thom de Graaf, besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Geaccrediteerde bestuurders in de zorg worden vermeld in een openbaar register. 

Persoonlijke ontwikkeling

Bestuurder Luc Demoulin van het St. Antonius Ziekenhuis, die als 250e zorgbestuurder geaccrediteerd is, toont zich enthousiast. "In het traject wordt een concrete leidraad geboden aan de hand van vijf expertisegebieden van zorgbestuurders. Die vormen een goede en doordachte structuur voor reflectie. Heel concreet heeft het accreditatietraject mij een meerjarenplan opgeleverd voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat biedt houvast."

Lidmaatschapsvereiste

Het accreditatietraject bestaat uit verschillende elementen: 360 graden feedback verzamelen, een zelfevaluatie opstellen, een ontwikkelplan maken en tot slot een accreditatiegesprek met twee auditoren. Op basis hiervan geven de auditoren een advies aan de accreditatiecommissie om al dan niet te accrediteren. Het accreditatiesysteem is ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met de Erasmus Universiteit, met medewerking van onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Accreditatie is vanaf 2020 een lidmaatschapsvereiste van de NVZD.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top