ACTUEEL

Mensen met lage opleiding bezoeken vaker de huisartsenpost

Mensen met een laag opleidingsniveau gaan vaker naar de huisartsenpost dan mensen met een hoog opleidingsniveau. Dit blijkt uit NIVEL-onderzoek dat onlangs verscheen in het tijdschrift BMC Health Services Research.

De mate waarin mensen beschikken over gezondheidsvaardigheden lijkt een deel van het verschil te verklaren. Mensen met een laag opleidingsniveau hebben minder goede gezondheidsvaardigheden dan hoger opgeleiden. Hierdoor vinden lager opgeleiden lastiger hun weg in de zorg en doen ze vaker een (onnodig) beroep op de huisartsenpost en andere vormen van spoedzorg. Voor het terugdringen van het gebruik van de duurdere spoedzorg is het daarom belangrijk om mensen met een laagopleidingsniveau extra te ondersteunen bij het vinden van de voor hen juiste zorg.

NIVEL heeft het onderzoek uitgevoerd in 2014 gedaan onder 1811 deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. De onderzoekers bekeken de relatie tussen opleidingsniveau, gezondheidsvaardigheden en het gebruik van de huisartsenpost. Eerder maakte het NIVEL al bekend dat ruim één op de drie Nederlanders lage gezondheidsvaardigheden heeft en dat dit vaak negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid. Ze maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top