ACTUEEL

Bravis behaalt wederom positief resultaat

Het Bravis ziekenhuis heeft het boekjaar 2017 positief afgesloten met een resultaat van bijna 4,3 miljoen euro, op een totale zorgomzet van 304 miljoen euro. In 2016 bedroeg het resultaat ruim 4,3 miljoen euro op een zorgomzet van 297 miljoen euro. Hiermee is de vermogenspositie van het ziekenhuis sterk verbeterd en is het ziekenhuis naar eigen zeggen financieel gezond.

Het positieve financiële resultaat geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om de nieuwe beleidskoers verder vorm te geven. In de beleidskoers richt het Bravis zich op kerndoelen zoals het versterken van de patiënt door hem een stem te geven in zijn eigen zorgproces. Het ziekenhuis heeft ook voldoende financiële ruimte om te investeren in noodzakelijk geachte bouwprojecten en medische apparatuur.

Om de zorgverlening verder te verbeteren en zo efficiënt mogelijk in te richten, vindt concentratie plaats per ziekenhuislocatie. Eind 2017 vond de concentratie plaats van de acute complexe snijdende zorg op locatie Bergen op Zoom. In Roosendaal is veel aandacht voor de renovatie van de kliniek en poliklinieken. Het eerste gedeelte van de polikliniek en de eerste verbouwde klinische afdelingen zijn in december 2017 in gebruik genomen.

Druk jaar

Bestuursvoorzitter Hans Ensing kijkt in het jaarverslag terug op een druk jaar, waarin op allerlei vlakken veel is gebeurd. "Met de verdeling van zorg over twee locaties maken we de kwaliteit van zorg nog beter dan hij nu al is, we doen dit in het belang van de patiënt. Het kan voor patiënten wel betekenen dat ze op een andere locatie geholpen worden dan dat zij gewend waren."

Ook voor het personeel is er volgens Ensing veel veranderd. "Door de concentratie gingen veel teams samen verder op één locatie, wat naast de reguliere patiëntenzorg gepaard ging met nieuwe leer- en samenwerkingsprocessen." Hij spreekt zijn waardering uit voor de prestaties die in 2017 zijn geleverd. "Door de inzet van allen is het mogelijk om nu en in de toekomst kwalitatief goede ziekenhuiszorg in de regio te blijven leveren."

WNT

Uit het jaardocument komt verder naar voren dat twee van de drie leden van de raad van bestuur meer verdienden in 2017 dan de Wet normering topinkomens (WNT) voorschrijft. Voorzitter Hans Ensing toucheerde ruim 243.000 euro, gewoon lid Janneke van Vliet verdiende ruim 128.000 euro. Deze bedragen zijn inclusief de pensioenbijdrage van de werkgever. Een woordvoerder laat weten dat zij vallen onder een overgangsregeling en dat de beloning van Ensing conform de WNT wordt afgebouwd. Van Vliet is in 2017 met pensioen gegaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top