ACTUEEL

Verruiming Wlz voor ggz-cliënten in consultatie

Het wetsvoorstel dat ggz-cliënten toegang moet geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat deze zomer in consultatie. Dat betekent dat alle betrokkenen - zoals instellingen, professionals, cliënten en hun naasten - in en om de geestelijke gezondheidszorg hun mening erover kunnen geven.

Met het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis van VWS kunnen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, vanaf 2021 toegang tot de Wlz. Dit betekent dat ze voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat goede zorg voor de lange termijn is geregeld.

Zekerheid

“Deze aanpassing is bedoeld voor kwetsbare mensen die het echt niet hebben getroffen in hun leven”, aldus Blokhuis. “Hiermee zetten we een extra stap om de zorg die zij levenslang nodig hebben op de allerbeste manier te regelen. Deze patiënten en hun naasten hebben al genoeg zorgen. Met lange termijn meer zekerheid over de goede zorg waar ze van op aan kunnen, hoop ik dat we iets van hun zorgen kunnen verlichten.”

Het kabinet wil op basis van de consultatie snel een definitief wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer zodat behandeling kan plaatsvinden. Met de start vanaf 1 januari 2021 zou er voldoende tijd moeten zijn voor zowel de parlementaire behandeling van de wet als zorgvuldige invoering voor en met alle betrokkenen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top