ACTUEEL

Ggz-instellingen presteren financieel opnieuw beter

De grootste ggz-aanbieders hebben in 2017 het resultaat opnieuw zien stijgen. Deze bedroeg gemiddeld 3,2 procent en ging van 1,9 miljard euro naar 2,5 miljard. Arkin, Dimence, GGNet en Parnassia groeiden vorig jaar het hardst, terwijl de opbrengsten van de aanbieders Pro Persona en Lentis juist daalden.

Dit blijkt uit een benchmark van Adstrat op basis van de jaarverslagen van acht ggz-aanbieders: Parnassia, Arkin, Pro Persona, GGz Centraal, Dimence, Lentis, GGz Eindhoven, GGNet, Breburg en InGeest. De gegevens van Altrecht en Rivierduinen ontbreken omdat zij hun jaarrekening nog niet gedeponeerd hadden voor 1 juni. Adstrat stelde in 2017 een benchmark op basis van de cijfers van het jaar ervoor op.

De grootste Nederlandse ggz-organisatie blijft Parnassia, met een budget van 825 miljoen euro. De groei van de opbrengsten onder de grotere instellingen ging gepaard met een stijging van 3,4 procent van de opbrengsten per medewerker naar gemiddeld 94.100 euro. Deze toename wijst volgens Adstrat op een verdere verbetering van de inzet van medewerkers onder de grote ggz-aanbieders in termen van formatiemix, productiviteit en overhead.

Werkgelegenheid

Het aantal voltijdbanen bij de grootste ggz-instellingen daalde met 0,8 procent naar bijna 26.000. Parnassia, bijvoorbeeld, zag het aantal voltijdbanen afnemen met 93 naar 8260. Daarmee is de werkgelegenheid bij de grotere aanbieders vorig jaar verder onder druk gekomen, in lijn met de ontwikkeling voor de ggz-sector als geheel.

Overigens verdienden medewerkers in dienst van de grotere ggz-aanbieders in 2017 gemiddeld meer dan het jaar ervoor. Per voltijdbaan stegen de personeelsuitgaven met 3,9 procent naar 71.300 euro per medewerker, tegenover een sectorbrede CAO-verhoging van 1,6 procent. "De indruk bestaat dat bij de grotere instellingen de formatiemix geleidelijk zwaarder wordt door de keuze om zich meer te richten op meer complexe zorg en de uitbesteding van ondersteunende, lager betaalde activiteiten."

Als gevolg van de hogere opbrengsten zijn de financiële resultaten aanmerkelijk verbeterd in 2017, constateert Adstrat. Ondanks een kostenstijging van gemiddeld 2,5 procent nam in 2017 het bedrijfsresultaat van de top-10 toe met 37 procent. De personeelskostenquote bleef onder de grote aanbieders gemiddeld onveranderd, terwijl de algemene kosten licht afnamen. Door de kostenbeheersing steeg het gemiddelde bedrijfsresultaat van de ggz-aanbieders van 1,8 naar 2,4 procent.

Schuldpositie

Door de positieve resultaten verbeterde ook de schuldpositie aanzienlijk. De netto schuld daalde vorig jaar met 21 procent naar 376 mln euro. Daarmee lijkt de top-10 ggz-organisaties de bedrijfsvoering gestaag op orde te krijgen. Ondanks de beddenafbouw en tarievendruk groeiden praktisch alle ggz-aanbieders in 2017 en kwamen zij allemaal uit de rode cijfers, aldus Gérard Brockhoff, partner en strategieadviseur bij Adstrat.

"De benchmark onderstreept dat de top-10 de bedrijfsvoering weer op orde krijgt en door de bank genomen financieel gezond wordt. De meeste financiële indicatoren zijn weer positief." Volgens hem is dat belangrijk gezien de verwachte negatieve effecten van ontwikkelingen in de ggz-sector, zoals de vermaatschappelijking en ambulantisering. Daarom blijft de optimalisatie van de bedrijfsvoering de komende jaren 'hoog op de agenda staan'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top