ACTUEEL

Frans zorgconcern Orpea mag Dagelijks Leven overnemen

Het Franse zorgconcern Orpea mag verder met de overname van thuiszorgorganisatie Dagelijks Leven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt de overname goed.

Dagelijks Leven biedt door het hele land kleinschalige woonzorglocaties aan voor mensen met dementie. De NZa heeft getoetst of de overnameplannen op een goede manier zijn voorbereid en zorgvuldig zijn afgestemd met bijvoorbeeld het personeel en de cliëntenraden.

"Wij constateren dat de cliënten en het personeel van Dagelijks Leven en andere betrokkenen zoals zorgverzekeraars en banken op een zorgvuldige manier zijn betrokken bij de voorbereiding van de overname", meldt de NZa. "Ze kregen op tijd de informatie die ze nodig hadden over de geplande overname. Ook was voor hen duidelijk op welke manier ze hun oordelen en aanbevelingen kenbaar konden maken. Hun mening is vervolgens overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming rondom de overname. Wij oordelen daarnaast dat de cruciale zorg niet in gevaar komt."

De NZa heeft geen bevoegdheden om te toetsen of overnames ook gevolgen hebben voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg zelf. "Wij vinden wel dat zo’n zorginhoudelijke toets er zou moeten komen. Begin dit jaar hebben wij daarom het position paper Samenwerken en concurrentie opgesteld over fusies en overnames in de zorg", aldus de zorgwaakhond.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top