Finance

Thuis wonen niet goedkoper dan verpleeghuis

Thuis wonen niet goedkoper dan verpleeghuis

De zorgkosten van ouderen met een indicatie voor intramurale zorg zijn niet hoger dan die voor ouderen met een indicatie voor thuiszorg. Ook zijn er geen verschillen in sterfte tussen thuiswonende ouderen en ouderen in het verpleeghuis.

Dat constateren onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB), Erasmus School of Economics en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Economisch-Statistische Berichten (ESB). De conclusie is opvallend omdat de aanname altijd is dat thuis wonen lagere zorgkosten met zich meebrengt. Volgens de onderzoekers is dit echter nog nooit onderzocht.

“Veel hervormingen in de ouderenzorg zijn erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in plaats van in een instelling”, aldus de onderzoekers in ESB. “Het idee hierachter is dat er thuis net zo goed voor ouderen gezorgd kan worden, en zeker een stuk goedkoper. Maar is dat eigenlijk wel zo?”

Kosten

De bevindingen van de onderzoekers wijzen in de richting van een ontkennend antwoord. Weliswaar gebruiken ouderen met een indicatie voor intramurale zorg in de twee jaar na een indicatiebesluit voor 12.450 euro meer aan intramurale zorg, maar daar staat tegenover dat ze 11.140 euro minder aan thuiszorg gebruiken. Ook gebruiken ze voor 1.420 euro minder aan curatieve zorg. De totale zorgkosten van ouderen met een indicatie voor intramurale zorg zijn daarmee niet hoger dan die voor ouderen met een indicatie voor thuiszorg .

Ziekenhuisopname

De lagere curatieve kosten hangen samen met een verlaagde kans op een ziekenhuisopname. Na verhuizing naar een verpleeghuis daalt deze met negen procentpunt. Dit wijst volgens de onderzoekers mogelijk op positieve gezondheidseffecten van de verpleeghuiszorg, maar het is waarschijnlijker dat een deel van de ziekenhuiszorg wordt overgenomen door de zorginstelling. Op de sterfte heeft toegang tot intramurale zorg weer geen effect, constateren de onderzoekers. Er is geen significant verschil in sterftekans tussen beide groepen.

Reikwijdte

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar ruim 51.000 aanvragen voor intramurale zorg in de periode 2009 tot en met 2013. De betreffende 65-plussers woonden nog thuis op het moment van de aanvraag. De onderzoekers benadrukken dat het onderzoek zich beperkt tot ouderen die verpleeghuiszorg aanvragen en in reactie daarop een indicatie voor verpleeghuiszorg dan wel thuiszorg krijgen. Ouderen die een indicatie voor thuiszorg aanvragen –en dus gezonder zijn- vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek, net als de groep die een dermate slechte gezondheid heeft dat thuiszorg voor hen geen optie is. Ook laten de onderzoekers factoren als het welzijn van de ouderen én de gezondheid van de familie en andere mantelzorgers buiten beschouwing.

Dit leidt hen tot de slotsom dat “er zijn ouderen zijn voor wie het qua gezondheid en zorgkosten nauwelijks uitmaakt of zij een indicatie krijgen voor thuiszorg of voor intramurale zorg. […]  Het strenger maken of juist versoepelen van de toegang tot intramurale zorg zal hier geen grote effecten op de gezondheid hebben, maar ook niet tot lagere kosten leiden.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

9 juli 2018

En ik maar denken dat wij dit deden omdat wij meenden dat ouderen het vooral prettiger vonden om langer thuis te wonen... ????

Maria Roodenburg

9 juli 2018

Het aantal ouderen met de wens in een beschutte omgeving te wonen neemt absoluut toe. Het aanbod is onvoldoende, gezien de lange wachtlijsten. Ik denk dat het concept van Dagelijks leven (kleinschalig wonen voor mensen met dementie, in samenwerking met een projectontwikkelaar) ook een prima concept is voor mensen met een somatische grondslag.
Gezien de spanning op de woningmarkt zorgt dit ook voor een zeer gewenste doorstroming.

Jeroen van den Oever

9 juli 2018

Eerlijk gezegd heb ik twijfels over de conclusies: het onderzoek betreft de periode tot 2013. De eerste serieuze thuiszorgconcepten voor mensen met een WLZ-indicatie (op basis van VPT) bestonden toen nog niet. Momenteel loopt een onderzoek naar populaties die echte VPT-arrangementen krijgen op basis van een indicatie 5,6 of 7. Wij vermoeden dat er wel verschillen in beleving en levensverwachting zullen worden gevonden. resultaten in 2019.

Top