Finance

Erasmus MC gaat over op horizontaal toezicht

Het Erasmus MC gaat voortaan verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de geleverde zorg op basis van horizontaal toezicht. Hiermee is het Erasmus MC het eerste universitair medisch centrum (umc) in Nederland dat kiest voor deze vorm van toezicht.

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraars die steunt op “vertrouwen, wederzijds begrip en transparant handelen”. Deze toezichtsvorm richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven: correct registreren en correct declareren. Dit voorkomt tijdrovende controles achteraf. Op deze manier willen ziekenhuizen en verzekeraars de controlelast verminderen.

Een belangrijke reden voor het Erasmus MC om over te gaan naar horizontaal toezicht is het voordeel voor de patiënt; er is sneller een correcte declaratie, dat geeft sneller duidelijkheid over het eigen risico. David Voetelink, vice-voorzitter raad van bestuur van het Erasmus MC: "Daarnaast levert dit toezicht voor het Erasmus MC ook andere voordelen op, zoals sneller zekerheid over de gerealiseerde omzet." Bovendien verbetert horizontaal toezicht de relatie met zorgverzekeraars en financiers, met deze nieuwe manier van samenwerken durft het Erasmus MC de knelpunten in het registratieproces open met de zorgverzekeraars te bespreken.

Ervaring

Met betrekking tot horizontaal toezicht neemt het Erasmus MC het voortouw onder de umc’s. Een aantal algemene ziekenhuizen doen er al langer ervaring mee op. Onlangs presenteerden GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hun visie op horizontaal toezicht in de ggz. Het initiatief voor deze vorm van toezicht is afkomstig van de vier grote zorgverzekeraars, die er in 2015 afspraken over hebben gemaakt met ziekenhuizen en ggz-instellingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top