Tech

Ziekenhuizen promoten patiëntportalen amper

Ziekenhuizen promoten patiëntportalen amper

Ziekenhuizen promoten patiëntportalen amper, terwijl dit kan bijdragen aan toename van het percentage e-consulten. Zorgverleners krijgen geen aansturing om het patiëntportaal te stimuleren en er is weinig tot geen promotie vanuit het management. Dit blijkt uit een onderzoek van M&I/Partners.

Voor het onderzoek zijn elf zorgverleners geïnterviewd over hun ervaringen met patiëntportalen en wat voor impact op de werkdruk zij ervaren als gevolg van vragen die patiënten stellen naar aanleiding van het patiëntportaal. Acht zorgverleners, werkzaam in drie ziekenhuizen, ontvangen via e-consult daadwerkelijk vragen van patiënten. Twee van hen ervaren extra werkdruk doordat zij de vragen via het portaal moeten beantwoorden. Eén van de zorgverleners zegt dat dit komt omdat het een extra manier is om te communiceren met de patiënt waar geen tijd voor is ingeroosterd.

M&I/Partners adviseert om e-consulten in te plannen binnen het spreekuur van zorgprofessionals, zodat deze minder werkdruk ervaren. Het inplannen van e-consulten kan helpen om de patiënt meer regie te geven over het eigen zorgproces. E-consulten kunnen bijdragen aan het voorkomen van telefonische consulten en polibezoeken, waardoor een patiënt veel beter en sneller op afstand zijn zorgproces kan beheren.

Promoten

Het percentage e-consulten kan omhoog door patiëntportalen te promoten. Volgens de meeste geïnterviewde zorgverleners is er weinig tot geen promotie vanuit het management. Acht van de elf zeggen dat zij geen aansturing krijgen om het patiënportaal te stimuleren. Geen van de geïnterviewden weet hoeveel gebruikers het portaal heeft. Opmerkelijk genoeg is het patiënportaal ook niet bij alle zorgverleners goed bekend. Toch staan negen van de elf geïnterviewde zorgprofessionals positief tegenover het patiëntportaal.

Overigens zien de zorgverleners meer toekomst in de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO), een nieuw instrument dat de patiënt inzage in zijn medische gegevens verschaft en de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders mogelijk maakt. Dit laatste wordt door de huidige patiëntportalen niet ondersteund. In het geval van een PGO is het dossier van de patiënt zelf, en kiest de patiënt wie er toegang heeft tot zijn gegevens.

Weliswaar zijn de zorgverleners te spreken over een PGO, maar tegelijkertijd stellen zij dat deze op dit moment nog geen volwaardige vervanging van het patiëntportaal is. In de ideale situatie zouden PGO en patiëntportaal aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer de eerste PGO’s precies op de markt komen en hoe dit zich gaat ontwikkelen ten opzichte van patiëntportalen zal in de toekomst duidelijk worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top