ACTUEEL

Federatie Medisch Specialisten wil halvering administratielast

De Federatie Medisch Specialisten(FMS) wil de administratieve last terugbrengen van 2 dagen tot 1 dag werk. De federatie roept leden op om ervaringen en suggesties te delen via de website van het project 'Laat dokters dokteren'.

"Ondanks de eerste stappen tot schrappen en verbeteren door de zorgsector, viert de frustratie nog steeds hoogtij", constateert de FMS.  De federatie werkt zelf aan het verminderen van onnodige administratielast bij de opleidingsvisitatie en kwaliteitsvisitatie, met name waar het dubbel werk betreft, en aan het terugbrengen van de omvang van de kwaliteitsregistraties en -indicatoren.

Daarnaast wil de federatie ook "de frustratie van de werkvloer" zichtbaar maken. Leden worden daarom opgeroepen om hun ervaringen te delen op de website Laat dokters dokteren.

De FMS erkent de inzet van overheid om de regeldruk te verminderen met het actieplan (Ont)regel de Zorg. Onderdeel van dat plan zijn onder meer zogeheten schrapbijeenkomsten die moeten leiden tot vermindering van het aantal regels. Voorbeelden hiervan zijn het terugdringen van de stapeling van kwaliteitskeurmerken en het beperken van afvinklijstjes in het EPD en orders via het ICT-systeem.

Toch vindt de federatie dat het ministerie van VWS een nog stevigere rol pakken in het verminderen van de administratielast, vooral als het gaat om de EPD/ICT-problematiek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top