ACTUEEL

Stichting Rookpreventie vraagt NVWA om actie

De Stichting Rookpreventie Jeugd, het Rode Kruis, kinderartsen als ook verschillende longartsen en cardiologen hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd om alle sigaretten uit de handel te nemen die niet aan de wettelijke maxima van teer, nicotine en koolmonoxide voldoen. Volgens de verzoekers is de overheid wettelijke verplicht om de gezondheid van de burger te beschermen.

De rookpreventie-activisten funderen hun verzoek op recente metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM constateerde onlangs aan de hand van de zogeheten Canadian Intense meetmethode dat vrijwel alle sigarettenmerken die dagelijks in Nederland worden verkocht meer gif bevatten dan wettelijk is toegestaan.

Met een “handhavingsverzoek” gericht aan de NVWA, die belast is met de handhaving van de Tabaks- en rookwarenregelgeving, wil de Stichting Rookpreventie Jeugd alle sigarettenmerken uit de handel halen die niet aan de maxima voor teer, nicotine en koolmonoxide voldoen.

De kans is klein dat de NVWA aan het verzoek gehoor geeft. Op grond van Europese en Nederlandse regels is de overheid gehouden om de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide te meten, zodat deze niet boven een bepaald maximum uitkomt. De overheid gebruikt hiervoor een ISO-gecertificeerde methode met behulp van een ISO-gecertificeerde rookmachine. Volgens de verzoekers geeft deze methode een veel te rooskleurig beeld, maar volgens de NVWA is daarmee aan de wettelijke vereisten voldoen en is er dus geen verdere grond voor optreden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top