ACTUEEL

Diakonessenhuis benoemt nieuw lid raad van toezicht

Het Diakonessenhuis heeft per 1 augustus Renée Wilke benoemd als lid van de raad van toezicht. Zij vervangt Wim Schellekens, die na het verstrijken van zijn eerste termijn is afgetreden.

Het ziekenhuis beschrijft Wilke als iemand met ruime ervaring met het verbeteren van zorg, commerciële strategieën en klantervaringen. Die ervaring heeft zij opgedaan in functies als oprichter, directeur en ondernemer van zelfstandige behandelcentra in de gezondheidszorg. Ook bekleedde Wilke financiële en commerciële management- en directiefuncties en werkte zij als management-consultant. Momenteel vervult Wilke verschillende toezichthoudende rollen in de gezondheidszorg en daarbuiten.

De benoeming van Wilke in de raad van toezicht is op bindende voordracht van de cliëntenraad van het Diakonessenhuis. Het recht van de cliëntenraad op bindende voordracht is opgenomen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en in de statuten van de Stichting Diakonessenhuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top