ACTUEEL

Versmelting inspecties ook formeel beklonken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is niet langer ‘in oprichting’. Hoewel beide inspecties al sinds 1 oktober vorig jaar waren samengevoegd in één werkorganisatie, was er nog geen wettelijke fusie. Dat is met ingang van 1 augustus gebeurd, waarmee ook de toevoeging ‘in oprichting’ die IGJ voerde, is vervallen.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg werden op 1 oktober 2017 samengevoegd in één organisatie. Maar de Eerste en Tweede Kamer moesten nog formeel besluiten over de benodigde wettelijke aanpassingen voor de fusie. Dat is nu gebeurd.

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Ook deelden de beide inspecties al enkele jaren dezelfde kantoorruimte en faciliteiten in Utrecht. Het was dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top