ACTUEEL

NZa doet kostprijsonderzoek in geriatrische revalidatiezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat een kostprijsonderzoek uitvoeren voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ), over het boekjaar 2018. Het onderzoek moet de basis vormen voor een herijking van de GRZ-tarieven voor 2021.

De NZa bevestigt een bericht van brancheorganisatie ActiZ hierover. De NZa wil al langer een kostprijsonderzoek uitvoeren in de geriatrische revalidatiezorg. De laatste keer dat de prijzen zijn vastgesteld, was namelijk in 2016 op basis van gegevens uit 2013.

Aanvankelijk zou het kostprijsonderzoek over het boekjaar 2017 plaatsvinden, maar de NZa is akkoord gegaan met het verzoek van ActiZ om dit een jaar uit te stellen. Reden voor dit verzoek is dat de brancheorganisatie verwacht dat het uitvoeren van het onderzoek veel inzet vraagt van GRZ-aanbieders. Deze hebben recent al veel werk verricht voor de Wet langdurige zorg en het eerstelijnsverblijf, samen met organisaties in de langdurige zorg.

Nauwe afstemming

De voorbereidingen van het kostprijsonderzoek geeft de NZa vorm "in nauwe afstemming" met ActiZ. De NZa maakt de geselecteerde aanbieders uiterlijk in september bekend en informeert deze nader over de procedure. De daadwerkelijke uitvraag van het kostprijsonderzoek zal tussen 1 januari en 1 juni 2019 plaatsvinden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top