ACTUEEL

Inspectie geeft Accuraat Begeleid Wonen een aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft stichting Accuraat Begeleid Wonen een aanwijzing gegeven omdat de zorgaanbieder niet voldoet aan de normen voor het leveren van goede zorg. De stichting mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat weer aan de normen wordt voldaan.

In juni 2018 deed de inspectie samen met de Wmo-toezichthouder van de gemeente Amsterdam onderzoek bij Accuraat Begeleid Wonen. Aanleiding was een anoniem signaal bij de inspectie over een bestuurlijk conflict bij Accuraat, dat zou leiden tot onrust binnen de organisatie, een onstabiele personele bezetting en onvoldoende passende hulp.

De inspectie noemt de situatie bij Accuraat "zorgelijk". Vanwege het bestuurlijk conflict hebben al verschillende begeleiders ontslag genomen. Het hierdoor ontstane personeelstekort leidt ertoe dat er onvoldoende begeleiders op de groep zijn, waardoor de veiligheid van de jongeren niet is gewaarborgd. Daar komt bij dat geen van de begeleiders bij Accuraat SKJ-geregistreerd is. Aangezien het bestuurlijk conflict onverminderd voortduurt en het reeds doorlopen toezichttraject, heeft de inspectie weinig vertrouwen in de verbeterkracht van Accuraat.

Tekortkomingen

De inspectie heeft Accuraat Begeleid Wonen per 13 juli een aanwijzing opgelegd vanwege tekortkomingen op het gebied van de uitvoering van hulp- en zorgverlening, veiligheid en organisatie. De stichting heeft tot 3 augustus de tijd gekregen om te voldoen aan de in de aanwijzing genoemde normen. Indien dit binnen die termijn niet is gebeurd, kunnen zwaardere maatregelen worden opgelegd. Accuraat mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat naar het oordeel van de inspectie de genoemde tekortkomingen zijn weggenomen.

Accuraat Begeleid Wonen biedt huisvesting en begeleiding aan (jong)volwassenen van 16 t/m 27 jaar met beperkingen op diverse leefgebieden. De meeste cliënten komen uit de regio Noord-Holland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top