Tech

'Arts moet met patiënt overleggen over e-consult'

Digitale consulten dienen een goede medische inhoudelijke motivering te hebben. Ook moeten artsen over de inzet ervan goed communiceren met de patiënten. Voor de uitleg over eventuele financiële consequenties is echter niet de dokter, maar de instelling verantwoordelijk.

Dat stelt de Federatie Medisch Specialisten in een nieuwe handreiking bedoeld om het gebruik van e-health te stimuleren. Digitale consulten worden sinds 1 januari 2018 vergoed. Door e-consulten kunnen medisch specialisten een poliklinisch consult met hun patiënten hebben zonder face-to-face contact. Dankzij de nieuwe digitale hulpmiddelen hoeven  patiënten minder te reizen en te wachten, terwijl ze toch kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit van zorg.

Passend gebruik

Toch zijn er haken en ogen aan de inzet van e-consulten. In de handreiking geeft de Federatie praktische tips over het gebruik van e-consulten in de medisch specialistische zorg (MSZ). “De medische inhoudelijkheid van de e-consulten dienen, net als bij fysieke consulten, leidend te zijn en daarin behoren financiële prikkels geen leidende rol te spelen”, aldus de opstellers van de handreiking.
Ook moet het inplannen en voeren van een e-consult moet passend zijn bij de medische inhoud en setting ervan. Een ‘slecht nieuws gesprek’ doe je niet over de telefoon, waarschuwen de opstellers.

Samen beslissen

In de handreiking wordt benadrukt dat patiënten door de instelling goed geïnformeerd moeten worden over de inzet van e-consulten. De keuze voor een e-consult maakt de medisch specialist samen met de patiënt. Daarbij dienen patiënten goed geïnformeerd te worden over de financiële kant van de zaak, zodat ze niet worden geconfronteerd met onverklaarbare (hoge) rekeningen, aangezien dat consequenties kan hebben voor de aanspraak op hun eigen risico. Deze informatieverplichting ligt echter primair bij de instelling. Die dient dit ook in praktische zin te regelen met posters, folders, informatieschermen en website dan wel via het persoonlijk informeren door instellingsmedewerkers. De medisch specialist dient zich er wel van te vergewissen dat het verstrekken van deze informatie door de instelling is gerealiseerd.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

3 augustus 2018

Klinkt weer bijzonder. Als ziekenhuis huur je voor veel geld een arts in, of heb je haar op de loonlijst, gaat haar vakbond even bepalen wat wel en niet haar werk is. De arts moet het belang van het ziekenhuis, en daarmee dat van de patiënt dienen. We gaan toch ook niet accepteren dat de carrière iets anders doet dan dat de supermarkt wil? Mooie wereld zou dat zij.

Top