ACTUEEL

Radboudumc krijgt 10 miljoen euro voor betere Parkinsonzorg

Het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen van het Radboudumc ontvangt 10 miljoen euro van de Gatsby Foundation. Dankzij deze schenking kan het expertisecentrum samen met de Universiteit van Bristol een nieuw zorgmodel implementeren, waarin de wensen en zorgbehoeften van mensen met Parkinson centraal staan. Dit moet leiden tot meer gezondheidswinst en tot lagere zorgkosten.

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg zijn veel verschillende organisaties en zorgverleners actief. Daardoor is het voor patiënten vaak een uitdaging om de juiste zorgverleners voor hun klachten te vinden. Bovendien werken de zorgverleners vaak niet goed samen en wordt onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Dit gaat ten koste van de gezondheid van mensen en leidt tot onnodig hoge kosten.

Kernelementen

Het nieuwe zorgmodel wil een antwoord geven op deze onvolkomenheden. Kernelementen zijn: een optimale samenwerking tussen alle betrokken zorgaanbieders binnen één integraal zorgnetwerk, de beschikbaarheid van één centraal aanspreekpunt voor alle patiënten en het organiseren van zorg dicht aan huis. Het nieuwe zorgmodel is in eerste instantie gericht op de ondersteuning voor mensen met de ziekte van Parkinson, maar leent zich ook goed voor een veel bredere toepassing in de gezondheidszorg.

Om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden, gaat het Radboudumc een intensieve samenwerking aan met diverse ziekenhuizen en het ParkinsonNet. Ook wordt het dankzij draagbare sensoren mogelijk om patiënten op afstand thuis te monitoren en begeleiden. Bovendien kunnen zowel zorgverleners als patiënten via “telemedicine” profiteren van de specialistische kennis van een universitair medisch centrum.

Evaluatie

Dankzij de schenking van de Gatsby Foundation kan het nieuwe model gedurende vijf jaar worden geëvalueerd en kan de opgedane kennis worden gedeeld met anderen. “Om de problemen in de zorg écht aan te kunnen pakken zijn eigenlijk twee randvoorwaarden noodzakelijk: voldoende geld om het gat te overbruggen tussen het optimale zorgmodel en wat de verzekeraars nu financieren; en voldoende tijd om wetenschappelijk aan te tonen dat het nieuwe model ook echt beter is”, zegt hoogleraar neurologie Bas Bloem. “Wij zijn de Gatsby Foundation dan ook bijzonder erkentelijk dat zij ons nu de unieke mogelijkheid bieden om in de komende jaren een nieuw model van zorg te implementeren en evalueren.

Het nieuwe zorgsysteem wordt ingebed in een toekomstbestendig en repliceerbaar organisatiemodel dat Radboudumc samen met zorgverzekeraar CZ ontwikkelt. Uitgangspunt is dat zorgaanbieders beloond worden voor een goede samenwerking en voor een goede gezondheid van hun patiënten. Het nieuwe zorgsysteem wordt gestart in de regio Nijmegen (het Radboudumc en een aantal omringende ziekenhuizen) en in het zuidwesten van Engeland.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top