Vastgoed

Oudere wil verhuizen, maar wel zelfstandig blijven

Oudere wil verhuizen, maar wel zelfstandig blijven

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Hun gezondheid was daarvoor de belangrijkste reden. Toch willen de meesten niet naar een specifieke ouderenwoning waar hulp aanwezig is bij huishoudelijke taken als koken en schoonmaken. De meeste ouderen met een verhuiswens willen zelfstandig blijven wonen.

Dit blijkt uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON).

Gezondheid

Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen bleef met 3 procent stabiel.

Van de oudere huishoudens met een huishoudenshoofd in de leeftijd van 65 tot 75 jaar zei 4 procent in 2015 beslist binnen twee jaar te willen verhuizen, 18 procent wilde eventueel verhuizen. Bij de 75-plushuishoudens was dit respectievelijk 2 procent en 12 procent.

De gezondheid was voor oudere huishoudens de belangrijkste reden om te willen verhuizen. In 2015 zei 37 procent dat dit de belangrijkste reden was om beslist te willen verhuizen. De woning was een andere reden (21 procent), gevolgd door de buurt (13 procent).

Naar een instelling

Meer dan 70 procent van de oudere huishoudens die in 2015 aangaven beslist te willen verhuizen, had deze verhuiswens een jaar later nog niet gerealiseerd. Hierin verschilden oudere huishoudens niet van jongere huishoudens.

Oudere huishoudens met een hoofd van 75 jaar of ouder slaagden er vaker in om een verhuiswens te realiseren. Van deze groep was 31 procent binnen een jaar verhuisd. Bij huishoudens met een hoofd van 65 tot 75 jaar lag dat met 22 procent lager. Dit verschil tussen beide groepen ouderen kan bijna volledig worden toegeschreven aan het aandeel 75-plussers dat na 1 jaar naar een instelling is verhuisd.

Zelfstandig

Van de oudere huishoudens die aangaven beslist te willen verhuizen, wilde minder dan de helft (44 procent) naar een specifieke ouderenwoning. In 2009 was dit nog 60 procent. De afname is zichtbaar onder zowel ouderen die hun eigen gezondheid als (zeer) goed beoordelen als onder ouderen die aangeven zich minder gezond te voelen.

Slechts een kleine groep wil nog een woning waarin ook hulp aanwezig  is bij de verzorging van de maaltijden, schoonmaken, lichamelijke verzorging en eventueel verpleging. Het merendeel (85 procent) van de ouderen die een ouderenwoning wensen, wil naar een zelfstandige ouderenwoning verhuizen, aldus het CBS.

Nieuwe woonconcepten

Volgens ouderenbond ANBO zijn de uitkomsten van het CBS-onderzoek "opvallend, maar niet verrassend". "Er is een groot gebrek aan goede en betaalbare alternatieven", zegt zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. "Door de wens van oudere mensen en de bijbehorende ontwikkeling van het overheidsbeleid om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, ontstaat er een behoefte aan andere woonconcepten. Woonconcepten waarin zelfstandig wonen gecombineerd wordt met veiligheid en gezelligheid." ANBO vindt dat gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren meer moeten doen om deze te realiseren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top