ACTUEEL

Eindhoven start cursus eerste hulp bij verward gedrag

De gemeente Eindhoven gaat dit najaar een proef doen met cursussen eerste hulp bij verward gedrag voor bewoners en winkeliers. Met de cursus wil de gemeente het stigma rond verward gedrag tegengaan en wijkbewoners ‘handelingsperspectief’ geven.

Mental Health First Aid (MHFA) is een cursus waarin cursisten kennis nemen van de meest voorkomende psychische problemen. Daarbij worden vaardigheden aangeleerd hoe hiermee om te gaan. Ook leren cursisten hoe te handelen in crisissituaties. Omdat iedereen weleens in aanraking komt met iemand die psychische problemen heeft, is die kennis voor iedereen nuttig, aldus de initiatiefnemers.

Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd door de gemeente Eindhoven en ggz-aanbieder GgzE. De gemeente heeft gekozen voor de wijk Gestel vanwege de “hoge dichtheid aan zorgvoorzieningen en een hoge concentratie van kwetsbare bewoners”. De cursussen sluiten ook aan bij een pilot met gebiedsgericht veiligheidsbeleid, waarvoor Gestel één van de proeftuinen is.

Voor de cursus is een bedrag van 245.000 euro beschikbaar uit het subsidiepotje van het ‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ van ZonMw. Dat actieprogramma, met een totaal budget van 48 miljoen euro, loopt tot 2020. Deze zomer hebben 34 regionale projecten subsidie gekregen om de hulp aan mensen met verward gedrag te verbeteren. Deze subsidies komen uit de 6e subsidieronde van het ZonMw-actieprogramma over verward gedrag. In totaal zijn er inmiddels al meer dan 200 praktijkprojecten gestart. 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top