Finance

Zbc's pakken groter aandeel specialistische zorg

Zbc's pakken groter aandeel specialistische zorg

Het aandeel van zelfstandige behandelcentra (zbc's) in de medisch-specialistische zorg neemt jaarlijks toe. Waar de zelfstandige behandelcentra in 2014 goed waren voor 3,4 procent van de vergoede medisch specialistische zorg, was dit in 2016 3,8 procent.

Dit blijkt uit gegevens van Vektis.

Van vijf grote specialismen was het aandeel van de zbc's groter dan 10 procent van deze vergoede zorg. In 2014 was dit nog het geval bij drie specialismen. Het gaat om zorg die poliklinisch, in dagbehandeling of klinisch wordt geleverd en waarbij een medisch specialist betrokken is. Bij twee specialismen ging het aandeel in 2016 al naar de 20 procent toe.

Bij oogheelkunde is het aandeel van zbc's in 2016 met 18,4 procent, oftewel een bedrag van 117 miljoen euro, het grootste. Daarna volgen dermatologie met 18,2 procent, anesthesiologie met 11,6 procent, revalidatiegeneeskunde met 11,3 procent en plastische chirurgie met 10,3 procent.

Zelfstandige behandelcentra zijn door de overheid erkende particuliere zorginstellingen met een vergunning om verzekerde zorg te leveren. De centra zijn overwegend actief in de planbare, electieve zorg. Vaak zijn de zbc's gespecialiseerd in één of meer vakgebieden, zoals dermatologie of oogheelkunde, en behandelen relatief eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen die niet acuut zijn.

Ziekenhuis

Wat de ziekenhuizen van deze ontwikkeling merken is moeilijk te zeggen, laat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) desgevraagd weten. "We hebben er geen exacte cijfers over", zegt een woordvoerder. "Het is natuurlijk een ontwikkeling die al langer gaande is, dat minder complexe zorg steeds meer buiten het ziekenhuis plaatsvindt en dat mensen voor de ingewikkelde zorg naar het ziekenhuis blijven gaan. Er is ook veel variatie in de manier waarop zelfstandige klinieken werken. De specialisten die er werken, zijn soms ook nog aan ziekenhuizen verbonden. Sommige klinieken werken samen met ziekenhuizen, waardoor het voor ziekenhuizen ook een oplossing is."

Wachttijden

Ook Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) herkent het beeld dat het aandeel van in zelfstandige behandelcentra geleverde zorg toeneemt. "Dit is onderdeel van een trend die we al een langere tijd zien", reageert de brancheorganisatie. "Zbc’s worden steeds vaker door patiënten, doorverwijzers en zorgverzekeraars erkend als een goede plek om medisch-specialistische zorg te ontvangen." Dit heeft volgens de brancheorganisatie onder meer te maken met de hoge mate van specialisatie en korte wachttijden in de klinieken.

Of de trend zich doorzet is volgens ZKN-directeur Paulette Timmerman moeilijk te voorspellen. "Juist nu patiënten steeds bewuster keuzes maken en regie nemen over hun eigen zorg, worden factoren zoals transparantie van kwaliteit, wachttijden en waardering steeds belangrijker. Dit stemt ons positief, maar aan voorspellingen wagen we ons niet."

Waarde

Zorgverzekeraar Menzis bevestigt het beeld van een groeiend aandeel ZBC’s in de verzekerde medisch-specialistische zorg. “We krijgen steeds meer aanvragen", zegt een woordvoerder. "Wij vinden zbc’s op zich prima, maar ze moeten wel waarde toevoegen aan de zorg en dus voor de verzekerde. ZBC’s moeten vergelijkbare of betere kwaliteit leveren dan het ziekenhuis, en ook minder of dezelfde kosten hebben. Dat laatste moet ook lukken omdat ze minder overhead hebben. Kortere wachttijden bij zbc’s zijn ook waarde voor verzekerde, alsook de individuele aandacht."

Volgens Menzis wordt de keuze groter voor verzekerden. "Maar er zit ook veel verschil van kwaliteit tussen zbc’s. Meer keuze zou in principe beter zijn, maar dit moet wel op basis zijn van kwaliteitsinformatie. Die transparantie is het hoogst bij zbc's met wie wij contracten hebben. Vraag is dus wel of meer keuze nodig is voor patiënten: de juiste keuze maken is van belang, meer aanbod is niet per definitie beter.

Het aantal aanvragen voor 2018 zijn bij Menzis vergelijkbaar met 2017. “We zien dat dermatologie en revalidatie wel meer aanmelders hebben. In de toekomst verwachten we er nog meer”, aldus de woordvoerder van de zorgverzekeraar.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

28 augustus 2018

Een ZBC biedt medisch specialisten de kans om buiten het ziekenhuis om extra omzet en inkomen te vergaren.
Deze ZBC hebben vaste lasten waaronder huisvesting. Dat veroorzaakt extra kosten terwijl de kosten van het ziekenhuis daardoor niet verminderen.

Richard Jansen

28 augustus 2018

"Zelfstandige behandelcentra zijn door de overheid erkende particuliere zorginstellingen met een vergunning om verzekerde zorg te leveren"

LOL
Volgens mij zijn ziekenhuizen dat ook. Hebben we wel publieke ziekenhuizen in Nederland? Volgens mij zijn het allemaal stichtingen of andere privaatrechtelijke entiteiten.

@D G o
Uw argument gaat op voor iedere vorm van dienstverlening of productie. Toch zien we dat monopolies niet doelmatig zijn en vaak weinig kwaliteit bieden. Een beetje mededinging kan geen kwaad. Hebben we toch al te weinig van in de zorg. En laat de patiënt maar kiezen, beetje meer democratie kan best.

Jarno Koren

29 augustus 2018

FOCUSORGANISATIES zijn ook een antwoord op een groeiende zorgvraag. Zeker in hoog volume en relatief laag-complexe zorg. Dat kan dan ook nog eens - in samenwerking met ziekenhuizen- dichtbij de zorgvrager worden georganiseerd. Regie op kosten is groot en er ligt prioriteit op een duurzaam ingerichte financiële organisatie die ruimte geeft aan innovatie, kennisvergroting en investering in recente maar bewezen technologie. Er wordt ook gewerkt onder cao's Ziekenhuizen of ZKN en zijn meer en meer specialisten conform AMS ingeschaald al dan niet met een incentive. Professionals werken er met hart en ziel aan de aan hen toevertrouwde zorg. 'Zomaar' een ZBC uit de grond trekken is verleden tijd. Daarvoor is een hoge mate van (zorg)professionaliteit nodig en zien toetsingsorganen als IGJ en NZa toe op juiste uitvoering, als dat al niet je primaire drijfveer is.....

Top