ACTUEEL

Inspectie geeft De Lentebloem een aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting De Lentebloem een aanwijzing gegeven. Deze kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking mag geen nieuwe cliënten aannemen die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), totdat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen.

De inspectie zag tijdens een eerste bezoek in augustus 2017 aan De Lentebloem een aantal tekortkomingen in de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. Bij een tweede bezoek in juli 2018 was er niet genoeg verbeterd en bleek ook de uitvoering van de zorg onvoldoende. De zorgaanbieder scoort onvoldoende op zes van de acht getoetste normen in de thema’s Persoonsgerichte zorg, Deskundige zorgverlener en Sturen op kwaliteit en veiligheid.

De Lentebloem krijgt van de IGJ drie maanden de tijd om de verbeteringen door te voeren. Als de zorginstelling niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Bij de Lentebloem wonen zes mensen die zorg krijgen op basis van de Wlz, één cliënt krijgt zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Lentebloem heeft gebouwen in Woerden en IJsselstein; op drie locaties wonen cliënten en bij één locatie kunnen cliënten terecht voor dagbesteding.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top