ACTUEEL

Kabinet steunt beloning naar resultaat in ggz

Het kabinet ziet wel wat in het omstreden plan van zorgverzekeraar Menzis om de behandeling van psychische klachten te vergoeden naar resultaat. Het plan sluit aan bij de ambities van het kabinet om "meer te richten op de uitkomst van de zorg", zegt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis.

Menzis wil behandelaars van een groep patiënten met lichte depressies en angsten extra gaan betalen als de behandeling beter uitpakt dan normaal. Psychiaters en patiëntenorganisaties hebben grote bezwaren tegen het plan. Ze wijzen erop dat het slagen van een psychiatrische behandeling moeilijk te meten is en vrezen dat zwaardere en minder kansrijke patiënten uiteindelijk het kind van de rekening worden.

Blokhuis (Volksgezondheid) beseft "dat het meten van het resultaat van een behandeling complex is, zeker ook in de ggz". Maar dit experiment "verdient een kans", omdat het behandelaars kan prikkelen "om mensen beter en sneller te helpen". (ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

6 september 2018

In het wetenschappelijke effectonderzoek worden al jarenlang grondig gevalideerde depressiemeetinstrumenten gebruikt. Zonder dat daar ooit ook maar het minste protest tegen geuit is. Dus het meten van het resultaat van een behandeling is in dit geval helemaal niet zo complex als de minister denkt.

Frits Bosch, auteur ‘Help, de psycholoog verzuipt!’

6 september 2018

De partij van de heer Blokhuis, de Christen Unie, pleit voor ‘zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht’. ‘Waar grote
zorginstellingen het voor het zeggen hebben, kan de menselijke maat uit het oog verloren worden. De ChristenUnie wil af van bureaucratie en geïnstitutionaliseerde zorg en plaatst daartegenover mensgerichte zorg.’ Over de wachttijden in de GGZ zei de heer Blokhuis in de Volkskrant: ‘Natuurlijk is het fijn om als behandelaar een werkvoorraad te hebben, maar dat is bedrijfsmatig denken. Het gaat om de patiënt. Als iemand zo lang op behandeling moet wachten, kan het van kwaad tot erger gaan.‘ In het hoofdlijnenakkoord schreef de heer Blokhuis 'het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is. Deze hulp is afgestemd op hun behoefte en het doel is dat deze snel wordt geleverd.'
Wij zien ontwikkelingen die haaks staan op de wensen van de minister.
De zorgrevolutie, geïnitieerd door Menzis, leidt er toe dat de GGZ verder industrialiseert en een minder menselijk gezicht zal krijgen omdat grote zorginstellingen het meer voor het zeggen krijgen.
De bureaucratie wordt vergroot vanwege alle vragenlijsten die aan patiënten moet worden afgenomen.
Het medisch beroepsgeheim wordt aldoor onder druk gezet en de privacy van de patiënten komt hierdoor steeds meer in de knel.
Een gevolg van het bedrijfsmatig denken van een deel van de GGZ-aanbieders is dat de wachttijden voor complexe problematiek alleen maar langer zullen worden.
Zorgverleners worden door hun manager, zorgverzekeraar en staatsecretaris aangespoord om sneller en efficiënter te werken om gestelde targets te halen. De hulp zal toenemend een protocollair, uniform karkater krijgen, gericht op afname van meetbare symptomen in afgebakende tijdpaden en gedreven door financiële prikkels. De focus op de individuele behoeften van de patiënt, daadwerkelijke verandering en duurzaam herstel zal afnemen. "confectie van het groot warenhuis versus maatwerk uit de speciaalzaak."
Namens @GGZopmaat:
Frits Bosch, vrijgevestigd psycholoog Basis-GGZ, niet meer praktiserend
Rob Schonck, huisarts
Thijs Jansen, directeur Stichting Beroepseer
Judica Berkelaar, ervaringsdeskundige
Melanie A. van Roekel, GGZ-professional
Rianne Meijer, journalist, schrijver oa over GGZ
Menno Oosterhoff, psychiater en publicist

Jan Alberts

6 september 2018

Frank Conijn,
een soortgelijke opmerking maakte u op Arts en Auto, en daar kreeg u ook al uitleg. Die komt erop neer dat het meten in gecontroleerde omstandigheden volgens de daarvoor wetenschappelijke methoden met als doel het meten van effect, iets totaal anders is dan wat op initiatief van Menzis dreigt te gaan gebeuren. Laat u eens informeren door een academicus met kennis van methoden en statistiek voor u met een dergelijke stelligheid de plank keihard misslaat.

bisschop

9 september 2018

Het is lastig mensen met rationele argumenten te overtuigen die vanuit een ‘geloof’ redeneren. Het ‘geloof’ in de zorg dat kwaliteit meetbaar is, er alleen betaald moet en kan worden op grond van ‘gezondheids-winst’ wordt al jaren aangehangen door beleidsmakers: poltieke partijen en ambtenaren . Zij zoeken steun bij ‘onafhankelijke’ adviesorganisaties, op voorwaarden dat zij dit geloof delen. Met ander woorden als rationeel denker kan je praten als Brugman, met inhoudelijke argumenten komen (die overigens allang naar voren zijn gebracht), maar zolang het ‘geloof’ stand houdt in Den Haag zal niets helpen. Er zullen eerst slachtoffers moeten vallen, bakken met geld verspeeld moeten worden, voordat men bereid is te luisteren, waarbij vanzelfsprekend aanvankelijk de schuld bij de ‘ongelovige’ wordt gelegd. De ivoren Haagse toren kan zich dat nu eenmaal permitteren, die maakt namelijk het beleid. Een beleid alleen gebaseerd op een geloof.

Als politieke partij is blijkbaar je hoogste doel (mee) regeren. Dat kost principes, dat blijkt keer op keer. Aan de kiezer om dat af te straffen. Het kost daarmee dus ook je kiezers! Je bent er dus niets mee opgeschoten, maar heb wel je geloofwaardigheid verloren.

Van den Berg

9 september 2018

Het lijkt me dat er iets in deze trant met gebeuren, nu worden patiënten van afdeling naar afdeling gestuurd, en krijgen ze met een nieuwe behandelaar meestal ook een nieuwe diagnose. Als behandelaars ook op het niveau van DNA, microbiome en effectiviteit van behandelingen voor die ene patiënt moeten gaan nadenken en snelheid maken lijkt me dat een goede prikkel. Wel zullen ook hier allerlei manieren worden gevonden de boel zo te regelen dat het geld wél binnenkomt. Verder begreep ik dat de financiële man bij Menzis de baas is geworden en heb ik niet de indruk dat het hen echt om persoonlijk leed gaat maar inderdaad het bedrijfsmatige aspect de boventoon voert.
Overigens zou in onderzoeksvernand moeten worden gekeken wat het sluiten van een PFO voor effect heeft op depressie, Adhd, suicidaliteit etc. Gezien via het Pfo serotonine en noradrenaline het filter van de longen bypassen kunnen ze direct de doorbloeding van de pijnappelklier beïnvloeden ( na de nieren het meest doorbloedde orgaan van het menselijk lichaam).
Zowel bij PFO, Adhd, autisme en depressie werd vastgesteld dat de bloedplaatjes( dé vervoerder van serotonine in het bloed) gemiddeld groter zijn. Wat mij betreft zou dit moeten worden aangeboden bij de levenseindekliniek als alternatief of uitstel voor euthanasie bij bv depressie. De nieuwe techniek NobleStitch zou hiervoor kunnen worden gebruikt, deze wordt in Utrecht toegepast.

Patient

10 september 2018

Frank Conijn: daarbij zou ik willen toevoegen dat meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek een aantal extra eisen kent. Onder andere dat het gebeurt op basis van informed consent. In hoeverre is het uberhaupt aanvaardbaar om van patienten te verlangen dat ze meewerken aan onderzoek dat niet noodzakelijk is voor de juiste behandeling? Dit vooral omdat het hier een onderzoeksmethode betreft die best wat van de patient vraagt. Op z'n minst tijd, maar het is, vind ik persoonlijk, ook behoorlijk ingrijpend. Als ik mij, geheel vrijwillig, beschikbaar stel om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek is dat 1 ding, maar als dat financiële gevolgen heeft voor de behandelaar is het bepaald iets anders.

(Voor de goede orde, ik zou dus ook niet zomaar akkoord gaan met iets als bloedbepalingen na afloop van de behandeling als dat geen behandelnut dient. Daar is het voor mij gewoon te vervelend voor.)

Top