ACTUEEL

Levensverwachting stijgt minder hard

De levensverwachting van Nederlandse jongens en meisjes die tussen 2011 en 2016 zijn geboren, is met zes maanden gestegen tot 81 jaar en zes maanden. Dat is een minder harde stijging vergeleken met voorgaande periodes, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in de rest van Europa is de groei van de levensverwachting afgevlakt. Gemiddeld worden mensen in landen van de Europese Unie (EU) 81 jaar, tien maanden meer dan de voorgaande vijfjaarsperiode. Over de oorzaak daarvan laten de onderzoekers zich niet uit.

In bijna alle EU-landen is vanaf 1990 de levensverwachting bij geboorte van mannen sneller gestegen dan die van vrouwen. Daarmee halen mannen een deel van hun achterstand in. "De verschillen in levensstijl tussen mannen en vrouwen zijn kleiner geworden. Er is bijvoorbeeld minder verschil in het percentage rokers", aldus het statistiekbureau.

In Nederland steeg tussen 1990 en 2017 de levensverwachting bij geboorte van mannen met zes jaar en drie maanden, en die van vrouwen met drie jaar en drie maanden. De levensverwachting van Nederlandse mannen bleef zo een van de hoogste in de EU. Nederlandse vrouwen vielen tussen 1980 en 2000 terug van een van de hoogste levensverwachtingen bij geboorte naar de Europese middenmoot. In vergelijking met andere landen hebben veel Nederlandse vrouwen gerookt, met name in de jaren zeventig en tachtig. Dat heeft nog tientallen jaren later effect op de levensverwachting. 

Schommelingen

Schommelingen in de toename van de levensverwachting zijn volgens het CBS niet ongewoon. Verbeterde hygiëne en geneeskunde en de toegenomen welvaart droegen in de negentiende en twintigste eeuw bij aan een stijging van de levensverwachting; in sommige perioden meer dan andere. Roken zorgde in de twintigste eeuw voor een vertraging in de toename van de levensverwachting, eerst bij mannen en later bij vrouwen. De laatste decennia zorgden medische technologie en preventie voor lagere sterfte, onder meer bij hart- en vaatziekten. (Skipr/ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top