ACTUEEL

Nieuwe hartalliantie mikt op kwart lagere ziektelast

Nieuwe hartalliantie mikt op kwart lagere ziektelast

Hart- en vaatziekten eerder opsporen en oplossingen sneller ontwikkelen en voor patiënten beschikbaar maken, dat is de ambitie van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een nieuw samenwerkingsverband van twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek.

Op dit moment telt Nederland circa 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Naar verwachting groeit dit aantal tot 1,9 miljoen in 2030. Dit zou betekenen dat in 2030 één op de zeven volwassenen een hart- of vaataandoening heeft. Nu al overlijden dagelijks overlijden meer dan honderd mensen aan een beroerte, hartstilstand, hartinfarct of een andere hart- of vaatziekte. Ongeveer de helft van de mensen die is getroffen door een hartinfarct, had vooraf géén duidelijke klachten. Toch zijn er vaak wel kleine, moeilijk zichtbare aanwijzingen.

De DCVA, die op 12 september in Utrecht van start is gegaan, wil er alles aan doen om deze signalen eerder op te pikken en waar nodig te behandelen. Het uiteindelijke doel is om de ziektelast in 2030 met een kwart terug te dringen. Om dit doel te bereiken, verwacht de DCVA de komende tien jaar minstens een miljard euro nodig te hebben voor onderzoek, valorisatie en implementatie. De twaalf betrokken partners gaan intensief samenwerken om de benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen.

Prioriteiten

Betere vroegdiagnostiek is één van de topprioriteiten van de DCVA. Daarbij gaat het om nieuwe of verbeterde tests, innovatieve diagnostische instrumenten en optimaal gebruik maken van gegevens die mensen zelf verzamelen. "Voor ons als cardiologen is het belangrijk dat we ernstige aandoeningen zoals hartfalen, hartinfarct en hartritmestoornissen zo vroeg mogelijk op kunnen sporen", zegt Hans Bosker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en interventiecardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. "Zo kunnen we op tijd passende maatregelen nemen. Te denken valt aan een eenvoudige bloedtest die direct vaststelt hoe het gesteld is met je bloedvaten. Of aan een betrouwbare mobiele app die afwijkingen in je hartslag of hartfunctie op tijd detecteert om erger te voorkomen. Door uitgebreide registratie van ziektegegevens kun je behandelingen sneller vergelijken en weet je sneller welke behandeling het beste is en voor wie.”

Datanetwerk

Ook wil DCVA zich sterk maken voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn. Daarnaast wordt de onderzoeks-infrastructuur in Nederland verbeterd. Onderzoekgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen gaan samenwerken in allianties en krijgen van de DCVA-partners ondersteuning bij het versnellen van de valorisatie en implementatie. Bijzondere aandacht gaat er naar het bouwen van een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt. "DCVA gaat snelwegen bouwen om medische doorbraken en nieuwe technologie mogelijk te maken", stelt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. "Maar de ambitie van DCVA is alleen haalbaar door intensief samen te werken."


Deelnemers aan DCVA zijn onder andere Hartstichting, Netherlands Heart Institute, NFU, ZonMW, Harteraad, 4TU, NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), NVVC, KNAW, Health Holland, WCN, Nederlandse Hartregistratie (NHR).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top