ACTUEEL

Crisisdiensten ggz volgens IGJ op orde

De crisisdiensten voor acute ggz in Nederland voldoen volgens de regels van de IGJ. Dat blijkt uit bezoek van de inspectie aan veertien crisisdiensten verspreid door het hele land tussen september vorig jaar en mei dit jaar.

De IGJ publiceert op 27 september een rapportage over de inspectiebezoeken. Over het algemeen geldt: richtlijnen, protocollen en werkinstructies zijn op orde, de samenwerking met ketenpartners loopt goed, de crisisdiensten zijn bereikbaar en de beschikbaarheid van deskundige of gekwalificeerde medewerkers is goed. Maar de personele bezetting is kwetsbaar en blijft aandacht vragen.

Voortvarend

De IGJ ziet geen enkele reden om te handhaven en vraagt de raden van bestuur en het management ‘voortvarend de zorg verder te verbeteren’. Een goede implementatie van de nieuwe landelijke module Acute Psychiatrie kan de kwaliteit van zorg nog verder verbeteren, stelt de IGJ. Dat wordt nog een uitdaging, omdat het grote veranderingen van de organisatie en van de inhoud van de zorg inhoudt. Ook het dreigend tekort aan medewerkers in de crisisdienst kan de kwaliteit van zorg bemoeilijken. Daarnaast blijkt het noodzakelijk vervoer van cliënten na crisisbeoordeling moeilijk te regelen. Soms gebeurt dat door de politie, maar dat wordt door beide partijen als zeer onwenselijk ervaren.

Een aantal crisisdiensten is gevraagd om verbetermaatregelen te treffen. Dan gaat het vooral om verbeteringen op gebied van medicatiebeleid, scholingsbeleid, het melden van incidenten in de zorg en het naleven van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top