ACTUEEL

Amstelveen wordt proefgemeente dementiezorg

Amstelveen is door minister Hugo de Jonge van VWS aangewezen als proefgemeente voor betere dementiezorg. Het gaat om een vierjarig onderzoek, waar ook Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch aan meedoen.

Dat meldt de gemeente Amstelveen op 1 oktober. Het Ministerie van VWS geeft Amstelveen een miljoen euro en Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zal vier ton bijdragen. Amstelveen wil zelf ook vier ton bijdragen, de gemeenteraad moet dit nog goedkeuren.

Ondersteuning

Het dementieonderzoek bekijkt  hoe inwoners met dementie en hun naasten passende ondersteuning kunnen krijgen. Het doel is dat zij langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor worden proeven gedaan met het schrappen van regels en schuiven van potjes met geld. De gemeente, professor Anne-Mei The en de onderzoekers gaan in gesprek met mantelzorgers, casemanagers en andere betrokkenen in de zorg om goede experimenten te bedenken.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Annemiek Keesman, Opella

8 oktober 2018

Ook in de gemeente Ede organiseren we de zorg en ondersteuning samenhangend en domeinoverstijgend door één regisseur. In december 2017 tekenden Opella, gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor Menzis de samenwerking domeinoverstijgend werken. Het ministerie van VWS is nauw betrokken en volgt de samenwerking. De vraag van de klant en de mogelijkheden van de mensen om hem/haar heen bepaalt de invulling van de vraag: wat kan en wil de klant zelf, wat kunnen naasten betekenen, wat hebben klanten en naasten nodig om op verantwoorde manier thuis te wonen en welke zorg- en dienstverlening helpt hen verder. De financiering is hierin niet leidend.

M. H

19 oktober 2018

Er is

M. H

19 oktober 2018

Moet nog heel veel gebeuren om mensen langer thuis te laten wonen! Geen enkele ondersteuning als Mantelzorger bij dementie

Top