ACTUEEL

Zorgautoriteit kapittelt traag CAK

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is ontevreden over de werkwijze van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het betalingsorgaan voor de zorg moet nu eindelijk zijn interne processen op orde krijgen, waarschuwt de NZa, want door de late aanlevering van de jaarstukken raakt de hele publieke verantwoordingscyclus in het gedrang.

De NZa gaf het CAK deze zomer een aanwijzing wegens het niet halen van de aanleverdeadline van 1 juli. Als onderdeel van de aanwijzing kreeg het CAK een maand extra de tijd. Ook deze termijn wist het CAK niet te halen. Inmiddels zijn de verantwoordingsdocumenten wel aangeleverd, maar volgens de NZa te laat om tijdig te controleren. Daarmee kan de NZa ook het Zorginstituut en VWS niet op tijd informeren over wat er in 2017 via het CAK daadwerkelijk is uitgegeven aan de zorg.

Verbetertraject

De problemen bij het CAK zijn niet nieuw. De NZa constateerde vorig jaar al dat het CAK onvoldoende in control is als het gaat om de  interne processen en de financiële verantwoording hierover. De geautomatiseerde gegevensverwerking en de interne controle vertonen belangrijke onvolkomenheden. Het CAK is vorig jaar verschillende verbetertrajecten gestart. De NZa volgt die samen met VWS op de voet. Het is van belang dat het CAK de processen op orde brengt voordat burgers en aanbieders hierdoor problemen ondervinden, aldus de NZa.

CAK-woordvoerder Sabine Jimkes laat weten het te betreuren dat het niet is gelukt om op tijd de verantwoordingsdocumenten aan te leveren bij de zorgautoriteit. "De kritiek van de NZa is terecht. We hebben dan ook hard gewerkt om de interne processen te verbeteren." Om de interne processen te versterken heeft het CAK bijvoorbeeld een chief financial officer aangesteld. De oorzaak van de problemen is volgens Jimkes een technisch verhaal en ligt in de andere manier van verantwoorden die in 2016 is ingevoerd.

Spilfunctie

Het CAK heeft een spilfunctie in de zorg. Het is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan en stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor zorg die zij krijgen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK int die eigen bijdragen ook. Daarnaast betaalt de organisatie namens de zorgkantoren aanbieders die langdurige zorg geleverd hebben. Om deze reden is het belangrijk dat het CAK zijn taken goed uitvoert, aldus de NZa.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top