Tech

'Waardegedreven zorg begint met een goede ICT-infrastructuur'

'Waardegedreven zorg begint met een goede ICT-infrastructuur'

De zorg rond de patiënt organiseren, samen beslissen over de behandeling en sturen op uitkomsten zijn van belang voor Value based healthcare (VBHC). Voor deze waarden is een goede ICT-infrastructuur van levensbelang, zegt Lies van Gennip, directeur van Nictiz.

Nederland is al goed gedigitaliseerd, maar iedere zorgorganisatie heeft haar eigen systeem. Van Gennip: "Daarom is er behoefte aan programma’s die informatie-uitwisseling mogelijk maken. Zo wordt er binnen MedMij gewerkt aan een stelsel voor persoonlijke gezondheidsomgevingen waar de patiënt eigenaar van is. Een mooie basis, maar er is nog wel werk aan de winkel. Zo moeten EPD-leveranciers van zorgverleners er wel op aansluiten. Daar wordt aan gewerkt."

Naast de koppeling van systemen gaat het er in waardegedreven zorg ook om dat zorgverleners uitkomsten van zorg gestructureerd en gestandaardiseerd kunnen vastleggen. Die uitkomstinformatie is nodig om behandelprocessen met elkaar te vergelijken. "Het is van belang ook patiëntervaringen te registreren", zegt de Nictiz-directeur. "Goede uitkomstinformatie maakt het voor behandelaars en patiënten namelijk gemakkelijker om keuzes te maken voor de behandeling."

Wensen en behoeften

Informatie ontsluiten over zachte waarden als de patiënttevredenheid over het effect van de behandeling en de kwaliteit van leven helpt zowel patiënt als zorgverlener om veel beter voorbereid het (e-)consult in te gaan. Een voorbeeld is iemand die twee keer per week op zijn kleinkinderen past en last heeft van zijn knieën; diegene heeft andere wensen en behoeften dan iemand met dezelfde klachten die alleen nog een paar keer week zelf boodschappen wil doen. De gewenste uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de keuzes die patiënt en zorgverleners samen maken voor de behandeling.

---

Lies van Gennip zal praten over e-health tijdens de masterclassreeks Value Based Healthcare. Kijk voor meer informatie op de website.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Henry Goverde

3 oktober 2018

Beste Lies, naar mijn mening is het meten of vaststellen van uitkomsten of het monitoren van KPI's / KRI's niet synoniem met waardegedreven zorg. Ik versta onder waardegedreven zorg het proces hoe waarde ontstaat.

Lies van Gennip

5 oktober 2018

Het is zeker niet synoniem, maar wel randvoorwaarde om het proces van waardegedreven zorg te realiseren. Het is nummer 1 van de randvoorwaarden volgens Porter: Establish common data definitions and precise language definitions to improve reporting capability and effective outcomes measurement.

Top