Finance

Orde uit kritiek op inkomensonderzoek

De Orde van Medisch Specialisten zegt “pissig” te zijn over de berichtgeving dat inkomens explosief zouden zijn gestegen. Uit onderzoek van Vektis, het onderzoeksbureau gelieerd aan Zorgverzekeraars Nederland, blijkt dat de specialisteninkomens in de eerste helft van vorig jaar met veertig procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Stijging

Ook als gecorrigeerd wordt voor de stijging van het aantal diagnoses en behandelingen met tien procent, zou nog altijd sprake zijn van een stijging van 26 procent. Vektis noemt als oorzaak de invoering van een nieuw uurtarief bij medisch specialisten en het afschaffen van de lumpsum. Het onderzoek, dat gebaseerd is op de gegevens van twee verzekeraars, beperkt zich tot  het A-segment. Circa tachtig procent van de ziekenhuisbehandelingen valt hier onder. In dit segment gelden nog geen vrije prijzen.

Niet representatief

De Orde van Medisch Specialisten vindt het onderzoek door Vektis “niet representatief”. Voor een gedegen onderzoek zijn de volledige omzetgegevens nodig, stelt de Orde. “Deze kunnen niet eerder worden verzameld dan in de loop van het jaar daarop. Het ‘onderzoek’ van Vektis betreft twee kwartalen en is gebaseerd op gegevens van twee zorgverzekeraars. Het is zeer de vraag of hier sprake is van een representatief onderzoek”, aldus de Orde op haar website.

Onderzoek VWS

“Er zijn in 2008 zoveel elementen aan het systeem veranderd dat een vergelijking van de jaren 2007 en 2008 niet eenvoudig is”, aldus de orde. Om deze reden zegt de Orde al geruime tijd met het ministerie van VWS een onderzoek voor te bereiden naar de inkomensontwikkeling van de vrij beroepsbeoefenaren. De specialisten wachten op de uitkomsten van dit onderzoek over heel 2008 waarin de volledige omzetgegevens zijn gebruikt.

Appels met peren

De Orde vindt dat Vektis appels met peren vergelijkt: “Medisch specialisten werden in 2007 in het A-segment bekostigd op basis van de lumpsum (budget), waarbij de gedeclareerde omzet slechts ter vulling van deze lumpsum diende. Het verschil hiertussen kon wel oplopen tot meer dan veertig procent. In 2008 was de gedeclareerde omzet gelijk aan het ontvangen honorarium. Het is dus incorrect de gedeclareerde omzet van 2008 met 2007 in het A-segment te vergelijken”, aldus de Orde. Voor een volledige vergelijking zou de gedeclareerde omzet in het A-segment van 2008 vergeleken moeten worden met de lumpsum van 2007. Dan pas wordt duidelijk of er sprake is van een ‘explosieve stijging’ van de honoraria, stelt de Orde. De specialisten wachten op de uitkomsten van een onderzoek over heel 2008.

De Orde geeft op haar site een voorbeeldrekensom waarbij de brutostijging vijf procent bedraagt, om aan te geven dat het waarschijnlijk is dat Vektis foute conclusies trekt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top