ACTUEEL

Ziekenhuizen willen aantal keurmerken halveren

Ziekenhuizen willen aantal keurmerken halveren

De Nederlandse ziekenhuizen willen af van de wildgroei aan keurmerken. Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) is het eerste ziekenhuis dat de daad bij het woord voegt en weigert dit jaar deel te nemen aan de procedure rond het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Het LZR neemt aanstoot aan de deelnemersbijdrage van 2600 euro. Bovendien is er volgens LZR sprake van onnodige administratieve belasting.

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis wordt sinds 2013 om het jaar uitgereikt door seniorenorganisatie KBO-PCOB in samenwerking met onderzoeksbureau Mediquest met als doel de noden en wensen van ouderen beter in de ziekenhuiszorg te verankeren.
Anders dan bij eerdere edities vraagt KBO-PCOB dit jaar een bijdrage van 2600 euro van de ziekenhuizen. Voor het LZR reden om het keurmerkonderzoek te boycotten. “Uit principe besteden we het geldbedrag liever aan de patiëntenzorg”, stelt bestuursvoorzitter Marja Weijers.

Naast de geldelijke bijdrage speelt ook de administratieve belasting een rol. De vele keurmerken, lintjes en pluimen die in het leven zijn geroepen leiden tot steeds grotere administratieve belasting van de medewerkers, die geacht worden om uitgebreide vragenlijsten in te vullen, aldus Weijers: “Dan zie ik liever dat onze medewerkers deze tijd aan de patiënten besteden.”

Spuigaten uit

Eerder deze maand nam de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de keurmerken al op de korrel. De verschillende keurmerken, lintjes en pluimen zijn ooit in het leven geroepen om aan te tonen dat specifieke zorg binnen een ziekenhuis op orde is. Inmiddels bestaan er meer dan honderd verschillende keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg. “Het loopt de spuigaten uit”, zegt NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst. “Er gaan miljoenen in om en het leidt tot steeds meer administratieve lasten.”

De NVZ streeft er dan ook naar om het aantal keurmerken per 2020 te halveren. Omdat de KBO-PCOB toevalligerwijs juist de ziekenhuizen heeft aangeschreven is het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis wat de NVZ betreft het eerste dat in aanmerking komt voor een boycot. De NVZ wil daarbij niet onvermeld laten dat deelname voor de huidige 50 keurmerkhouders een extra kostenpost van ongeveer 125.000 euro zou betekenen.

Bestaande bronnen

Daarbij hanteren de onderzoekers aanvullende vragenlijsten, terwijl de NVZ in het kader van het programma ‘Minder regels, minder administratie’ met de zorgverzekeraars en de Nederlandse Patiëntenfederatie afgesproken informatie voor keurmerken zoveel mogelijk uit reeds bestaande bronnen moet komen.

Voldoen

LZR-bestuursvoorzitter Weijers benadrukt dat de boycot niet betekent dat het LRZ ouderen vergeet. “We vinden het heel belangrijk dat we met onze diensten en onze zorg tegemoet komen aan de behoeften van onze oudere patiënten en we zorgen er sowieso voor dat we blijven voldoen aan de eisen die ook door het keurmerk worden gesteld”, aldus Weijers. Mede om die reden kan ook de Cliëntenraad zich vinden in de opstelling van de raad van bestuur.

Transparante informatie

De NVZ zegt te hechten aan goede transparante kwaliteitsinformatie voor ouderen, maar volgens de branchevereniging zijn er andere instrumenten om patiënten goed te informeren over de kwaliteit van ouderenzorg en de behandeling van ouderdomsziekten binnen ziekenhuizen, zoals de vergelijkingssite ziekenhuischeck.nl. "Het goed informeren van patiënten is een gezamenlijke taak van patiëntenverenigingen, verzekeraars en ziekenhuizen”, stelt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy. “Maar we hebben er allemaal belang bij dat verpleegkundigen met patiënten bezig zijn en niet eindeloos achter de computer zitten om formulieren in te vullen. Daar gaat het ons om."

De activistische opstelling van de NVZ en het LRZ past in een breder offensief tegen onnodige bureaucratie. In het kader hiervan liet het Diakonessenhuis in Utrecht in maart weten honderd overbodige kwaliteitsindicatoren te schrappen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marion Frissen

11 oktober 2018

Zie ook mijn blog hierover De Zorg: wie toetst wat? 8 december 2014
https://www.skipr.nl/blogs/id2091-de-zorg%3A-wie-toetst-wat%3F.html

AA

13 oktober 2018

Met betrekking tot administratielast hebben ziekenhuizen zelf ook veel boter op het hoofd. Ook de NVZ met een haar eigen nieuwe keurmerk. Wel gemakkelijk om dan de patiëntenorganisaties, de klanten, in de kou te laten staan.

Top