ACTUEEL

Kennisinstituten kiezen voor één dataset darmkankerzorg

De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) gaan met elkaar samenwerken om de kwaliteit van darmkankerzorg verder te verbeteren. De drie organisaties willen efficiënter registreren en de patiënt niet belasten met dubbele vragenlijsten, daartoe gaan zij onder meer werken met één gemeenschappelijke dataset.

De drie organisaties zijn betrokken bij het verbeteren van de (uitkomsten van) zorg van patiënten met darmkanker. Zij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van darmkankerzorg in Nederland nog beter kan en dat samenwerking hiervoor cruciaal is. De organisaties willen de administratieve lasten verminderen, maar tegelijkertijd nog betere data genereren voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek.

"In de samenwerkingsovereenkomst maken DCCG, DICA en IKNL belangrijke afspraken over gegevensverzameling door te werken aan één gemeenschappelijke dataset", zegt Pieter Tanis van DCCG. In deze dataset komen basisitems en items die passen bij de specifieke doeleinden van DICA en IKNL. Het streven is dat zorgaanbieders de benodigde gegevens slechts één keer registreren. Daarnaast spreken de organisaties af waarover patiënten worden bevraagd, zodat dezelfde resultaten voor de verschillende doelen van de organisaties kunnen worden gebruikt.

Een tweede onderdeel van de samenwerking is het afstemmen en gezamenlijk beoordelen van aanvragen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kan gemonitord worden of een onderzoeksvraag gelijk is aan eerder gedane aanvragen en wordt overlap en tegenstrijdigheid in gepubliceerde informatie voorkomen. Deze samenwerking leidt volgens de betrokken organisaties tot "gerichte kwaliteitsinformatie waarmee de zorg continu verbeterd kan worden".

Andere ziektebeelden

DICA en IKNL sluiten de samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie specifiek voor darmkankerzorg, en daarom is DCCG betrokken. Eric Hans Eddes, directeur van DICA: "Zo kunnen we ontdekken wat de beste manier is om samen te werken. Als dit goed verloopt is er de wens om de samenwerking op termijn uit te breiden naar registraties van andere ziektebeelden".

Darmkanker is de op twee na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Meerdere organisaties zijn betrokken bij het meten en evalueren van de kwaliteit van zorg voor darmkanker. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is dit DCCG; vanuit kwaliteitsregistratie en -evaluatie is dit DICA; vanuit kankerregistratie en netwerkvorming is dit IKNL.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top