ACTUEEL

Zorgautoriteit checkt verzekeraars tijdens overstapseizoen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) grijpt het aanstaande overstapseizoen aan om de informatie van zorgverzekeraars te controleren. De zorgwaakhond let daarbij op of de informatie mensen in staat stelt de verzekering te kiezen die bij hen past. Dat schrijft de NZa in een brief aan alle zorgverzekeraars.

Vanaf 12 november tot 1 januari kunnen mensen weer naar een andere verzekeraar als zij dat willen. De NZa gaat in deze periode bekijken of zorgverzekeraars de juiste informatie verstrekken, maar ook of deze informatie begrijpelijk en vindbaar is. 

"We kijken dit jaar specifiek of de informatie die mensen nodig hebben voor hun keuze vindbaar is op de site van zorgverzekeraars", schrijft de NZa. "Ook kijken we of zorgverzekeraars inspelen op de veranderende online informatiebehoefte van verzekerden."

Gelijke polissen, ongelijke prijzen

De afgelopen jaren heeft de NZa geconstateerd dat veel polissen erg op elkaar lijken en dat collectiviteiten nauwelijks meer toevoegen dan een extra korting. "Dit vinden wij onwenselijk, omdat we het belangrijk vinden dat mensen echt wat te kiezen hebben. Het is daarom belangrijk dat het aanbod van polissen en collectiviteiten voldoende transparant is", schrijft de zorgwaakhond aan de zorgverzekeraars.

De NZa gaat dan ook controleren of zorgverzekeraars een vindbaar overzicht hebben op de website van polissen die sterk op elkaar lijken. "Zo'n overzicht is belangrijk om te voorkomen dat mensen onbewust kiezen voor een polis waarvoor een nagenoeg vergelijkbaar en goedkoper alternatief beschikbaar is", schrijft de zorgautoriteit. "In de afgelopen jaren hebben we gezien dat zulke nagenoeg gelijke polissen binnen dezelfde verzekeraar en hetzelfde verzekeringsconcern in prijs kunnen verschillen."

Zoekgedrag

De zorgautoriteit merkt op dat na drie jaar intensief toezicht de telefonische informatie die zorgverzekeraars geven op orde is. Ook de informatie op websites is over het algemeen goed. "Nu moeten zorgverzekeraars ook die laatste stap gaan zetten en zorgen dat de wijze waarop zij de informatie verstrekken ook aansluit bij de informatiebehoefte, het zoekgedrag en de belevingswereld van verzekerden", aldus de NZa.

De zorgautoriteit waarschuwt de zorgverzekeraars tot slot dat zij het toezicht verder zal intensiveren "als signalen vanuit media, mensen of anderszins daartoe aanleiding geven".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top