ACTUEEL

Straatdokters willen landelijke aanpak daklozenzorg

De opvang en zorg voor daklozen in Nederland wisselt sterk per gemeente. De financiering van de zorg voor dak- en thuislozen in Nederland is fragmentarisch en het ontbreekt gemeenten vaak aan beleid voor sociaal-medische zorg en tandheelkundige zorg voor de doelgroep. De straatdokters pleiten bij staatssecretaris Blokhuis voor een landelijke en integrale aanpak van de zorg.

Dat blijkt het rapport Op weg naar toegankelijke en goede sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen in Nederland van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) en Radboudumc. Zij deden onderzoek in opdracht van Doctors For Homeless Foundation (DHF).

Verwijzen

Van 52 ondervraagde straatdokters en straatverpleegkundigen vond ruim een derde de toegang en kwaliteit van zorg onvoldoende. De helft ondervond problemen met verwijzen naar de tandarts, ggz en medisch specialisten. Een kwart was ontevreden over de financiering van de sociaal medische zorg. Ruim de helft vond zichzelf onvoldoende geschoold.

Intake

De onderzoekers hebben bijna negenhonderd patiëntendossiers geanalyseerd. In veel gevallen bleek informatie over sociaaleconomische problemen - zoals psychisch trauma, reden van dakloos zijn of een verstandelijke beperking – te ontbreken in de dossiers. Een systematische medisch-sociale intake zou dit verhelpen, zo bleek uit de interviews. Daarnaast pleiten de dokters voor de instelling van ziekenboegen waarin daklozen direct terechtkunnen en een centraal meldpunt voor doorverwijzingen naar andere zorginstellingen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top