ACTUEEL

Consultatiebureaus voor ouderen niet effectief

Speciale Consultatiebureaus voor ouderen dragen in hun huidige opzet niet bij aan gezonder ouder. Dat constateren onderzoekers van UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Het onderzoek, waarover de onderzoekers publiceren in het Journal of Aging and Health, richt zich op de 65 Consultatiebureaus die sinds 2009 in Noordoost Nederland actief zijn geweest. Verschillende partijen hebben Consultatiebureaus voor ouderen opgericht, zoals thuiszorgorganisaties Icare en Evean/Espria, gefinancierd door ZilverenKruis Achmea. Het doel was om ouderen te helpen met leefstijlfactoren als roken, overgewicht, weinig bewegen en alcoholgebruik. Zijn deze factoren al niet bevorderlijk voor de gezondheid van iemand van middelbare leeftijd, ouderen krijgen hier steeds nadrukkelijker daadwerkelijk lichamelijke klachten door. Daarnaast hebben ouderen vaak meer zorg nodig omdat ze steeds minder zelfredzaam zijn.

Zorgbehoefte

De onderzoekers hebben onderzocht of het Consultatiebureau voor thuiswonende ouderen een positieve invloed had op de gezondheid en hun zorgbehoefte. Daarbij keken ze naar het verschil in (ervaren) gezondheid en naar zorgbehoefte van thuiswonende ouderen na één jaar. Conclusie: de gezondheid bleef gelijk, maar de zorgbehoefte steeg. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met ouderen die de interventie niet ontvingen; ook in die groep bleef de gezondheid gelijk en hadden ouderen een iets grotere zorgbehoefte.

Risicofactoren

Binnen het onderzoek is nog specifiek gekeken naar de metingen die de verpleegkundige had gedaan en naar de leefstijl van de ouderen. Ook hierbij werden na één jaar geen verschillen gevonden. Wel gaven deze gegevens een uitgebreid beeld van de kwetsbare ouderen die aan de Consultatiebureaus deelnamen. Zo blijkt uit de analyses dat deze kwetsbare ouderen veel risicofactoren combineren met een ongezonde leefstijl. Ongeveer 40 procent van deze ouderen had een te hoge bloeddruk en het merendeel beweegt te weinig (61 procent) en valt in de categorie risicovol alcoholgebruik (80 procent).

Dat deze Consultatiebureaus weinig bijdragen aan een gezonder leven voor ouderen laat zien dat er meer nodig is dan een bureau dat zijdelings betrokken is bij (kwetsbare) ouderen. Deze bevindingen komen grotendeels overeen met de uitkomsten van het rapport over Zelfredzaamheid bij ouderen, zoals gepubliceerd  door de Gezondheidsraad afgelopen zomer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top