Tech

Ziekenhuizen halen eerste doel digitaliseringsslag

Van de 44 ziekenhuizen die deelnemen aan de eerste tranche van het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) heeft 98 procent de eerste deadline vann 1 oktober gehaald. Patiënten kunnen in deze ziekenhuizen hun medische patiëntgegevens, waaronder onderzoekuitslagen en brieven van specialisten voortaan binnen drie dagen downloaden.

Voorzitter Yvonne van Rooy van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) spreekt van “een geweldige prestatie”. “Anderhalf jaar geleden, bij de start van het VIPP-programma, was het binnen deze ziekenhuizen nog niet mogelijk de patiënt zijn eigen gegevens digitaal te overhandigen en zeker niet zo snel”, aldus Van Rooy. “Nu kan dat wel, dat is een enorme stap die in een korte tijd gezet is. Dit laat zien dat de VIPP-regeling echt iets oplevert: ziekenhuizen werken gericht aan concrete doelen en als ze die halen, krijgen ze een deel van hun investering terug.”

Doelstelling

Om de digitale infrastructuur van ziekenhuizen te verbeteren heeft de overheid in het kader van het VIPP-programma ruim 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om aanspraak te kunnen maken op een deel van dit geld moeten de deelnemende ziekenhuizen binnen vastgelegde termijnen aantoonbaar voldoen aan nauw omschreven doelstellingen. Dat is nu gebeurt voor de zogeheten A1-doelstelling waar 44 ziekenhuizen zich voor inschreven. Deze doelstelling concentreert zich op het digitaal vastleggen en uitleveren van medische gegevens. Waar voorheen het opvragen van een eigen medisch dossier een tijdrovende en ingewikkelde zaak was, ontvangt de patiënt nu binnen drie werkdagen nadat de specialist de gegevens heeft nagelopen, zijn medische gegevens in een digitaal document.

Controle

Ziekenhuizen moesten voor 1 juli 2018 de patiënt via een download of beveiligde e-mail zijn medische gegevens kunnen aanbieden. Om dat te controleren zijn alle deelnemers getoetst door een speciale  IT-auditor. Tijdens de toets is gekeken naar data uit de periode tot en met 1 juli. De toets zelf mocht na 1 juli plaatsvinden, mits de afspraak voor de toets van voor 1 juli dateerde. Het enige van de 44 ziekenhuizen die de A1-deadline heeft laten lopen, wil de A1-doelstelling tegelijk met A2-doelstelling laten toetsen.

Voor deze tranche, waarvan de deadline op 31 december ligt, hebben zich 66 ziekenhuizen aangemeld. In de kern draait A2 om het  digitaal uitwisselen van gegevens tussen patiënt en professional, door de NVZ ook aangeduid als ‘duppen’, via een beveiligd patiëntenportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

Voor de 27 categorale instellingen voor medisch specialistische zorg die meedoen aan VIPP-doelstelling A1 was 1 oktober de deadline. Om voor de VIPP-stimuleringsregeling in aanmerking te komen moeten zij op basis van data tot en met 1 oktober de toets door een NOREA IT-auditor positief doorstaan hebben. Dit gaat om klinische revalidatie-instellingen, dialysecentra, radiotherapeutische centra, zelfstandige klinieken en overige instellingen voor medisch specialistische zorg. Inmiddels zijn er 13 categorale instellingen die de hebben bevestigd de A1-toets gehaald te hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top