ACTUEEL

Meer mensen met psychische en sociale problemen naar huisarts

Mensen kloppen steeds vaker met psychische en sociale problemen aan bij de huisarts. Naar aanleiding van het contact met de huisarts zien ook meer mensen een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is over de jaren 2011-2017 toegenomen van twaalf procent naar achttien procent, zo meldt Nivel. Het percentage patiënten dat een POH-GGZ zag na een consult van de huisarts, is in deze periode gestegen van 0,7 procent naar vier procent.
Van de patiënten met psychische en sociale problematiek die naar de huisarts gaan, is zestig procent vrouw en veertig procent man. Na een consult van de huisarts bezoeken vrouwen ook vaker de POH-GGZ dan mannen, 65 procent ten opzichte van 35 procent.

Basis ggz

Sinds de invoering van de basis ggz in Nederland, op 1 januari 2014, worden patiënten met lichte psychische of sociale problematiek geholpen binnen de huisartsenzorg. De huisarts kan hiertoe een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) inzetten. Die kan indien nodig verder verwijzen. Het zorggebruik is vanaf 2015 gemonitord door KPMG en Vektis. Nivel levert hiervoor elk jaar gegevens rondom de huisartsenzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top