Tech

Federatie: minister moet digitale infrastructuur openbreken

Zolang Minister Bruins met het oog op adequate koppeling van epd’s geen voorwaarden stelt aan ict-leveranciers, blijft de zorgsector ondanks alle inspanningen achter de feiten aan lopen. Dit schrijft de Federatie van Medisch Specialisten in een brief aan de Tweede Kamer.

Een essentiële randvoorwaarde voor het bieden van juiste zorg aan patiënten is de beschikbaarheid van accurate informatie over die patiënt. Aan die beschikbaarheid schort het binnen de huidige ict-infrastructuur, constateert de Federatie. Als belangrijke hindernissen noemt de Federatie het niet beschikken over de juiste gegevens, het dubbel moeten invoeren van belangrijke medische gegevens en de niet communicerende epd’s. Door dit alles is noodzakelijke informatie niet uitleesbaar of niet uitwisselbaar en daarmee niet op juiste plek op het juiste moment beschikbaar. Dit vormt een potentieel gevaar voor de patiëntveiligheid en is een grote bron van frustratie onder zorgprofessionals én patiënten, aldus de Federatie.

Voorwaarden

De zorgsector werkt samen met het ministerie van VWS in het Informatieberaad Zorg aan een goede informatie-uitwisseling binnen ziekenhuizen, tussen ziekenhuizen, met de eerste lijn en patiënten. Het zijn stappen in de goede richting, maar het gaat de Federatie niet snel genoeg. Zonder aanvullende maatregelen van de overheid zal er op korte termijn weinig structureel veranderen. Een belangrijke eerste stap om de huidige impasse te doorbreken is wat de Federatie betreft voorwaarden voor ict-leveranciers. Alleen op deze manier kan de broodnodige interoperabiliteit en connectiviteit verbeterd worden, gelooft de Federatie.

De Federatie neemt met de brief een voorschot op de komende begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS en het algemeen overleg medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg eind oktober.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top