ACTUEEL

Verslavingszorg start platform voor duurzaam herstel

Op 16 oktober is het platform MIND Verslaving gestart om mensen met verslaving en hun naasten meer in contact te brengen. De staatssecretaris van het ministerie van VWS, Paul Blokhuis, deed de officiële lancering.

Het platform MIND Verslaving is een initiatief van MIND en Stichting het Zwarte Gat, de organisatie van cliëntenraden in de verslavingszorg en vertegenwoordiger van mensen met een verslavingsprobleem. Stichting Naast is de eerste partner die meedoet met deze coalitie en de vertegenwoordiging van naasten van mensen met een verslaving op zich neemt.

Sociaal netwerk

De initiatiefnemers willen met het platform mensen voorzien van informatie en onderlinge steun, zodat er een beter perspectief ontstaat op behandeling en een duurzaam herstel. Nu is het taboe op verslaving nog groot en veel verslaafden vallen na behandeling toch weer terug, zo’n zeventig procent binnen drie maanden. Dat komt vaak omdat het niet lukt om weer een sociaal netwerk op te bouwen, contact met vrienden of familie te herstellen en wek of dagbesteding te vinden.

Psychische aandoening

Uit onderzoek blijkt veel mensen die verslaafd zijn, ook een psychische aandoening hebben. Andersom blijkt dat ongeveer veertig procent van de mensen met een psychische aandoening ook te maken heeft met verslavingsproblematiek. “De zorg en mogelijkheden voor mensen met verslavingsproblematiek en een psychische aandoening schieten vaak tekort” zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND.

Op de website MIND Verslaving staan ervaringsverhalen van mensen die worstelen met een verslavingsprobleem. Ook staan er ervaringen van familieleden en naasten en antwoord op de vraag: wat heeft hen geholpen bij herstel?

Cliëntenvertegenwoordigers van Stichting Het Zwarte Gat werken ook samen met netwerkorganisatie Verslavingskunde Nederland, die op 16 oktober zijn 1-jarig bestaan viert.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top