ACTUEEL

Inspectie benoemt strategisch adviseur ouderenzorg

Anne Margriet Pot wordt met ingang van 1 november 2018 benoemd tot Strategisch Adviseur Zorg voor ouderen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij gaat zich bezighouden met de verdere ontwikkeling en professionalisering van het toezicht op de zorg voor ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Zo draagt zij bij aan de ontwikkeling van normen en technieken voor het toezicht, aan de strategische kennisontwikkeling en aan het beleid en onderzoek van de inspectie.

Anne Margriet Pot werkte de afgelopen vier jaar als diplomaat en senior gezondheidsadviseur Langdurige zorg en Dementie bij de World Health Organization (WHO) in Genève, uitgezonden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder was zij onder andere hoofd van het programma Ouderen bij het Trimbos-instituut, en universitair docent en opleider specialist Ouderengeneeskunde aan de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook heeft zij als klinisch psycholoog bij diverse zorgorganisaties voor ouderen gewerkt.

Pot studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit. Aan deze universiteit behaalde zij ook haar doctorsgraad. Anne Margriet Pot is tevens hoogleraar Ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top