ACTUEEL

Huisartsen iets zuiniger met antibiotica

Het percentage patiënten dat antibiotica krijgt voorgeschreven door de huisarts daalt licht. In 2017 kreeg bijna 18 procent een antibioticum voorgeschreven, circa een procent lager dan in 2015.

Een en ander blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk. De meeste voorschriften van een antibioticum waren voor urineweginfecties, gevolgd door acute infecties van de bovenste luchtwegen en longontsteking.

Amoxicilline, vooral voorgeschreven bij oor- en luchtweginfecties, was het meest voorgeschreven antibioticum; 5 procent van de ingeschreven patiënten ontving hiervoor een recept. Andere veel voorgeschreven antibiotica zijn nitrofurantoïne en amoxicilline clavulaanzuur. Nitrofurantoïne wordt vooral voorgeschreven bij urineweginfecties.

Aanleiding

Overmatig gebruik van antibiotica vergroot het risico op antibioticaresistentie. Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica in vergelijking met hun Europese collega’s. Toch schrijven ook  Nederlandse huisartsen regelmatig antibiotica voor wanneer richtlijnen dit niet aanbevelen. Dit bleek uit eerder onderzoek van het Nivel, ‘Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn’.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top