Finance

HMC maakt meerjarenafspraken met CZ en Menzis

Haaglanden MC (HMC) heeft met zorgverzekeraars CZ en Menzis meerjarenafspraken gemaakt voor de periode tot en met 2021. Inzet is betaalbare en kwalitatief goede zorg om aan de groeiende zorgvraag in de regio Haaglanden te kunnen voldoen zonder dat dit leidt tot onnodige kostenstijgingen.

HMC heeft al stappen gezet om de verwachte groei in de zorgvraag te kunnen opvangen door medisch specialisten in te zetten op de spoedeisende hulp. Hierdoor kunnen patiënten goed en snel worden geholpen en worden de wachttijden teruggedrongen.
Verder wil HMC meer patiënten thuis zorg bieden, onder meer via telemonitoring en beeldbellen voor begeleiding van mensen met een chronische aandoening. Ook zorg leveren vanuit de huisartsenpraktijk zal worden uitgebreid. Te denken valt aan gezamenlijk consulten van medisch specialisten en huisartsen bij knie- of hartproblemen of echo’s bij buikklachten.

Toekomst

De overeenkomsten bouwen voort op afspraken die eind 2017 op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het vastleggen van meerjarenafspraken met de twee grootste verzekeraars in de regio Haaglanden biedt Haaglanden MC meer duidelijkheid over de financiële ruimte gedurende een langere periode. HMC is in gesprek met de andere zorgverzekeraars om ook met hen meerjarenafspraken te maken voor de periode 2019-2021.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top