ACTUEEL

Geïntegreerde zorg voorkomt achteruitgang kwetsbare oudere niet

Geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen voorkomt niet dat zij achteruitgaan in hun dagelijks zelfstandig functioneren. Ook leidt het niet tot ontlasting van mantelzorgers of besparing in zorgkosten, blijkt uit onderzoek van Franca Ruikes van het Radboudumc, waarop zij op 7 november promoveert.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2008 het Nationaal Programma Ouderenzorg opgezet om de kwaliteit van zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te verbeteren. Franca Ruikes en haar onderzoeksteam ontwikkelden een geïntegreerd eerstelijns ouderenzorgprogramma waarin teams van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, en welzijnsadviseurs samenwerken in het leveren van "proactieve zorg" aan ouderen. Het doel van dit CareWell-programma is het voorkomen of afremmen van afhankelijkheid in het dagelijkse functioneren, vanuit het idee dat ouderen zo langer zelfredzaamheid thuis kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Om het effect van het programma te onderzoeken, vergeleek Ruikes ouderen in zes huisartsenpraktijken die zorg kregen volgens het CareWell programma met ouderen uit zes huisartsenpraktijken die gebruikelijke zorg ontvingen. Tegen de verwachting in liet het onderzoek zien dat er geen verschil was in functionele achteruitgang tussen beide groepen. Ook werd er geen verschil gevonden in het aantal ziekenhuis- en verpleeghuisopnames van de ouderen. Daarnaast was het leveren van zorg volgens het CareWell programma mogelijk zelfs duurder.

Waarde

Ondanks de onderzoeksresultaten heeft geïntegreerde zorg wel waarde, stelt Ruikes: "We moeten meer steunen, stutten en zoeken naar passende zorg en ondersteuning, waarbij we meer moeten samenwerken met informele hulpverleners, welzijn en wonen." Volgens haar worden de programma's sterk gewaardeerd door ouderen en professionals. "We moeten ons echter veel bewuster zijn van de grote diversiteit tussen de ouderen. Ik denk dat we gerichter moeten inzetten op preventie bij ouderen voordat functionele achteruitgang ontstaat."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top