ACTUEEL

'Value based healthcare nog in kinderschoenen in Nederland'

Value based healthcare, ofwel waardegedreven zorg, heeft nog geen wortel geschoten in de Nederlandse ziekenhuissector. Een minderheid van de ziekenhuizen is actief bezig met de toepassing hiervan. Dat blijkt uit onderzoek van bureau M&i/Partners.

M&I/Partners onderzocht de stand van zaken rondom value based healthcare (VBHC) bij 25 ziekenhuizen. Volgens de onderzoekers wordt VBHC in Nederland populairder omdat het een methode is die in kaart brengt hoe de zorg wordt verbeterd en wat dat dan kost. Tegelijkertijd blijkt dat de implementatie veel omvattend is en grote inspanning van partijen in het zorglandschap vraagt.    

Hoewel de meeste ziekenhuizen aangeven in een bepaalde mate met VHBC bezig te zijn, geven slechts zeven van de vijfentwintig aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen aan actief en breed met VBHC bezig te zijn. "De huidige informatievoorziening, organisatiestructuren en bekostigingsstructuren belemmeren de doorontwikkeling naar VBHC", stellen de onderzoekers. “Links en rechts zien we mooie ontwikkelingen en initiatieven, maar de introductie van VBHC in de volle breedte staat nog in de kinderschoenen.”

Ziekenhuizen die zich wel bezig houden met value based healthcare focussen op het meten van uitkomsten voor de patiënt. De samenwerking met de eerstelijnszorg blijft beperkt tot regionale samenwerking. Uitkomstvergelijking tussen ziekenhuizen wordt belemmerd door het gebruik verschillende standaarden en ziekenhuizen zijn ook beducht voor blaming culture in plaats van een learning culture, aldus de onderzoekers van M&I Partners.

Lees meer hierover op het VBHC-platform Qruxx.nl

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter de Bey

8 november 2018

De Santeon ziekenhuizen werken al jaren actief samen met gebruik van de Value-Based Health Care methode. Inmiddels lopen er voor 10 aandoeningen waardegedreven zorg programma’s in Santeon verband.
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de uitkomsten van onze zorg. Onze aanpak en resultaten rondom borstkankerzorg en heupartrosezorg zijn terug te vinden op onze website. Binnenkort publiceren wij hier ook de resultaten van onze CVA-zorg.
In aansluiting op de doelstellingen van het ministerie van VWS, start Santeon een programma gericht op Samen Beslissen: het informeren van patiënten over de uitkomsten van zorg en risico's tussen verschillende behandelingen waarmee zij – samen met de arts – beter kunnen beslissen over welke zorg het beste bij hen past.
Meer informatie: www.santeon.nl/vbhc

Top