ACTUEEL

Brancheorganisaties hekelen informatieplicht energiebesparing

Zorgorganisaties moeten vanaf juli 2019 de overheid informeren over het nemen van energiebesparende maatregelen. ActiZ, GGZ Nederland, VGN, NFU en de NVZ vinden dat dit leidt tot onnodige administratieve lasten en vraagt om aansluiting bij de aanpak van verduurzaming van het zorgvastgoed zoals zorgorganisaties en zorgbranches die beogen op grond van de Green Deal.

De brancheorganisaties, verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer-commissie Economische Zaken en Klimaat. Minister Wiebes heeft in oktober een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin voor zorginstellingen een informatieplicht wordt opgenomen voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Zorgorganisaties moeten aangeven of ze deze maatregelen hebben genomen. Naar aanleiding van de informatie kan bijvoorbeeld de milieudienst handhavend optreden.

De brancheorganisaties wijzen de Kamer op de dreigende administratieve last als gevolg van het voorstel van Wiebes. Bovendien wijzen zij het parlement op de onlangs gesloten Green Deal waarin geen informatieplicht wordt genoemd. Met het ministerie van VWS is afgesproken dat toegewerkt wordt naar een instrument voor verduurzaming van het zorgvastgoed per zorgorganisatie, waarin zorgorganisaties zelf aangeven hoe de ambities voor 2030 en 2050 bereikt gaan worden. "Dit op basis van inzet en vertrouwen, niet op basis van verplichte normering voor de korte termijn met toezicht en handhaving en dreigende boetes."

Ruimte voor de zorgsector

De branches vragen daarom de Tweede Kamer om bij minister Wiebes de benodigde ruimte voor de zorgsector te bepleiten, namelijk duurzaamheidsbeleid op basis van de Green Deal. Hiernaast zijn de brancheorganisaties ook in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om die ruimte voor de eigen aanpak ook wettelijk te regelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top