ACTUEEL

Zorgautoriteit verkleint groepsgrootte ernstig gehandicapten

De NZa stelt de groepsgrootte voor dagbesteding in de hoogste zorgzwaartepakketten per 1 januari gelijk. Dit betekent dat de groepsgrootte van ZZP VG8 wordt teruggebracht van 5,3 naar 3,3. Belangenvereniging KansPlus spreekt van “goed nieuws voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking”.

Tot op heden veronderstelde de NZa dat cliënten onder ZZP VG 7 door hun aanspraak op zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering meer en actievere begeleiding nodig hadden dan cliënten met een aanspraak op ‘wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (oude ZZP VG 8)’.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs haar standpunt met betrekking tot de dagbesteding van cliënten met een indicatie ZZP VG 8 gewijzigd. Als reden geeft de NZa aan dat een begeleider dan meer aandacht aan deze niet mobiele mensen met een ernstige meervoudige beperking kan besteden.

Concreet betekent dit dat per 1 januari 2019 er in plaats van één activiteitenbegeleider per 5,3 cliënten er één activiteitenbegeleider op 3,3 cliënten moet zijn. Doorgerekend betekent dit een bezetting van bijvoorbeeld 2 op 7 of 3 op 10.

“Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie”, laat KansPlus in een reactie weten. “Dit is goed nieuws voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking. Zorgaanbieders moeten deze wijzigingen nu ook daadwerkelijk invoeren en er zorg voor dragen dat mensen met een ZZP VG8  ( VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging inclusief dagbesteding) indicatie ten volle profiteren van deze nieuwe situatie.”

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top